لزوم محاکمه دانه درشت ها در فتنه اخیر

روزنامه ایران  صفحه 2 

  پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، شهر تهران با فتنه ای اجتماعی و توطئه ای برنامه ریزی شده مواجه شد که فتنه گران با قلب حقیقت و استفاده از مدارک ساختگی و جعلی نهادهای رسمی نظام را به جعل و تقلب متهم نموده و با این ترفند افکار عمومی را مخدوش و افرادی را فریب داده و به آشوب اجتماعی و اغتشاش و نا امنی و تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی دامن زدند؛ بگونه ای که اکثر سران این فتنه پس از بازداشت و محاکمه اعلام نمودند این دروغ رمز آشوب و تحریک مردم و هواداران آنان بوده است.     در فتنه اخیر رسانه های معاند و گروه های تروریستی و کشورهای متخاصم و دشمن نظام با برنامه ریزی قبلی در پی اجرای کودتای مخملی در کشور بوده تا همان مدل فروپاشی یوگسلاوی را در ایران اجرایی نمایند.
    قوه قضائیه قبل از تغییر دادستان تهران با برگزاری چهار جلسه علنی فتنه آشوبگران و توطئه عوامل اغتشاشات و دخالت بیگانگان و طراحی و اقدامات گروه های ضد انقلاب و تروریست را به صورت علنی برگزار کرد.
    جوانان و مردم فهیم از تقلب و فریب توطئه گران مطلع شدند و اتهاماتی که به نهادهای رسمی نظام وارد گردید در سطح جهانی رسوا شد بگونه ای که رسانه های معاند و ضد انقلاب نیز در مقابل دلایل و مدارک و روشنگری های محاکمات مذکور پاسخی نداشته وتنها به پرخاشگری علیه متهمین و عوامل سابق خود روی آوردند و توجیهاتی مانند خوراندن قرص به متهمین نیز آنقدر ناشیانه بود که به رسوایی بیشتر آنان در افکار عمومی کمک کرد.
    جلسه پنجم دادگاه که انتظار می رفت پس از حدود دو ماه از بازداشت عوامل اصلی و طراحان آشوب و فتنه اجتماعی اخیر که صدمات جبران ناپذیری به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد نمودند به محاکمه آنان پرداخته شود. با تغییر دادستان تهران شاهد دادگاهی بودیم که نه مشخص بود چه کسی محاکمه می شود و نه در رابطه با کدام توطئه مواخذه می گردد و نقش متهمین در توطئه اخیر چه بوده است و در کمال ناباوری چهار دادگاه علنی سابق نیز توسط افرادی که توطئه و فتنه و دروغ پردازی هایشان نقش برآب شده بود زیر سوال رفت که قانونی نبوده است، در این رابطه نکات ذیل را متذکر می شویم:
    1- دادستان تهران می بایست مدعی العموم انقلاب و نظام اسلامی باشد بنابراین در وهله اول خنثی کردن توطئه دشمن در ایراد تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لکه دار نمودن نهادهای رسمی کشور و القای شبهه جعل و تقلب و عدم سلامت انتخابات در سطح افکار عمومی جهان مسئله ای است که دادستان با شفاف نمودن جریان محاکمات و اطلاع مردم و افکار عمومی از انواع توطئه ها می تواند در احیای باور مردم و خنثی نمودن کید و نیرنگ معاندین موثر باشد و این امر جز با شفافیت و صراحت و ملموس بودن مطالب و انعکاس بدون سانسور محاکمه عوامل فتنه امکان پذیر نیست زیرا وقتی متهمین با شهرت ملی و اسم و رسم در کمال اختیار و آزادی در پشت تریبون دادگاه علنی و در حضور جمع گسترده خبرنگاران و همه رسانه ها حاضر و از واقعیات گذشته و نقشه شوم دشمن و دخالت بیگانگان و فریب افکار عمومی با جعل و طراحی جنگ روانی سخن می گویند، رسانه های خارجی در جهت کمرنگ کردن این رسوایی تمام تلاش خود را بکار می گیرند ولی در چهار دادگاه علنی گذشته به لحاظ شفافیت انعکاس محاکمات و اسناد و مدارک مدللی که ارائه گردید معاندین رسوا گردیده و توطئه و نیرنگ آنها در نزد افکار عمومی و مردم فهیم روشن شد بنابراین در ادامه محاکمات از دادستان جدید تهران انتظار می رود بگونه ای عمل نمایند که جنگ روانی دشمن علیه افکار عمومی و صدمه به اعتماد مردم به ارکان رسمی نظام جبران شود و این امر جز با شفافیت و انعکاس مستقیم اظهارات عوامل و طراحان فتنه به مردم امکان پذیر نیست. احیای باور برخی شهروندان که با دروغ و دسیسه این متهمین لطمه دیده است با زبان همین متهمین و روشنگری مدعی العموم بهترین راه بازسازی می باشد.
    2- در تحلیل حقوقی و قضایی انعکاس محاکمات طراحان و عوامل اصلی آشوب ها و فتنه های اخیر آنچه از تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری مستفاد می گردد و قاضی و حقوقدان نباید به ظاهر کلمات و عبارات تکیه کنند بلکه تحلیل و کشف منظور قانونگذار هنر اصلی حقوقدان است از عبارت نهایی این تبصره ممنوعیت ایراد افترا به متهمین قبل از صدور رای نهایی استفاده می شود که این امر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیز آمده و افترا در این ماده به انتساب اعمال مجرمانه به افراد تعریف گردیده که انتساب دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت کند.
    لذا با استفاده از روح قانون و بحث ممنوعیت افترا که شاه بیت تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری است از این تبصره آنچه مورد نظر قانونگذار است بیان اتهامات افراد قبل از اثبات آن در رسانه ها و مطبوعات می باشد ولکن این که اسامی و مشخصات و سمت طراحان فتنه اخیر و روشنگری های آنان و بیان توطئه گروه های معاند و ارتباط با کشورهای خارجی و به نمایش گذاشتن اسناد و مدارک این ارتباط و طراحی نه تنها هیچ گونه ایراد قانونی ندارد بلکه با استفاده از نظر حضرت امام(ره) که فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است.
    اگر این روشنگری که البته با شفافیت سمت گوینده و بیان بدون سانسور و شفاف این عوامل امکان پذیر است نه تنها تخلفی نیست بلکه امری فرض و لازم است جریاناتی که بی رحمانه نسبت به تمام ارزش های نظام تاخت و تاز نمود و با ایراد انواع تهمت و افترا و اهانت در صدد تخریب اعتماد عمومی به ارکان نظام برآمدند توضیح عوامل آنان در چگونگی فتنه گری و دسیسه چینی و طراحی آشوب و اغتشاش برای مردم و شهروندانی که در اثر این فتنه حق و باطل برای آنها مه آلود گردیده امری ضروری است و در این راه هیچگونه خلاف قانونی متصور نیست می توان از ذکر نوع اتهام افراد و متهمین در رسانه ها قبل از صدور رای نهایی پرهیز کرد اما اظهارات متهمین در افشای توطئه بیگانگان و گروه های معاند و طراحی و دسیسه هایی که داشته اند با زبان و بیان مستقیم آنان بگونه ای که مردم بدانند که آنان در چه سمتی بودند و چه کسی این روشنگری را بیان می کند و در طراحی فتنه چه دخالتی داشته موثر است و در غیر این صورت زمانی که به مردم نگوئیم این اظهارات و روشنگری از جانب چه کسی بیان می شود و مردم مستقیم مطالب را از زبان وی نشنوند توفیقی در تنویر افکار عمومی و مقابله با حجم وسیع فتنه انگیزی و جنگ روانی دشمن که با استفاده ازهمه امکانات رسانه ای مشغول آن است نخواهیم داشت. زیرا دشمنان در ایراد تهمت و افترا و توطئه تبلیغی از همه امکانات رسانه ای و سایت ها و ماهواره استفاده می نمایند و ما از روشنگری افرادی که طراح توطئه بوده اند و پس از دستگیری و محاکمه جریان فتنه را برای جامعه و افکار عمومی بازگو می کنند محروم خواهیم بود.
    3- در چهار دادگاه علنی قبل چهره های معروفی محاکمه و در ردیف متهمین قرار گرفتند و در نوبت محاکمه بودند انتظار افکار عمومی محاکمه افراد موثر و طراح آشوب ها و اغتشاشات است فریب خوردگان بی نام و نشان نیز باید محاکمه شوند ولی اولویت با طراحان و عوامل اصلی است که تا به حال چندین نوبت در صف متهمین دادگاه نشسته و افکار عمومی و مردم کم و بیش از نقش آنان در اغتشاشات اخیر و فتنه های قبل و ارتباط آنان با گروه های معاند و تشنج آفرین مطلع هستند سران گروه هایی که چه در هنگام شکست در انتخابات و چه پیروزی خط آشوب را علیه نظام دنبال می کردند و الآن چند ماه است در بازداشت و انتظار محاکمه بسر می برند قوه قضائیه و دادستان جدید تهران می بایست محاکمه این عوامل را در اولویت قرار داده و افکار عمومی به صورت مستقیم و شفاف از نقش این افراد و فریب و توطئه آنان مطلع شوند تا از ادامه فتنه انگیزی آنان در گروه و حزب مربوطه در آینده جلوگیری شود زیرا اگر این روشنگری نباشد هیچ تضمینی نیست که این متهمین بعد از آزادی به توطئه قبلی روی نیاورند و در فریب افکار عمومی توفیق نداشته باشند بنابراین محاکمه شفاف و انعکاس مستقیم اظهارات و فریبکاری این عوامل اصلی در رسوایی آنان نزد مردم و افکار عمومی بسیار موثر بوده و از اعمال هر مجازات کیفری برای تامین امنیت پایدار جامعه اثر گذاری بیشتری خواهد داشت.
    4- در جلسات گذشته دادگاه، متهمین با اسناد و مدارک و شواهد عینی اسامی برخی از افراد دخیل در اغتشاشات و طراحان و محرکین این فتنه اجتماعی را معرفی نموده که تحریک و کمک مالی آنها در شکل گیری و استمرار اغتشاشات موثر بوده است. حداقل انتظار مردم و افکار عمومی احضار و محاکمه بدون اغماض صاحبان نفوذ سوء استفاده کنندگان از بیت المال از این فتنه اجتماعی می باشد تا افرادی که در جریان این اغتشاشات به حقوق مردم و امنیت کشور لطمه وارد نموده اند فارغ از انتصاب به مراکز نفوذ و قدرت با اجرای عدالت علوی نسبت به اقدامات مجرمانه آنها رسیدگی و تحت تعقیب قرار گیرند تا مردم اجرای قانون و عدالت را بدون تبعیض از قوه قضائیه شاهد باشند.
    در پایان برای دادستان جدید تهران در تامین امنیت و آسایش شهروندان و خنثی نمودن توطئه دشمنان نظام و احیای حقوق عامه توفیقات روز افزون آرزومندیم.
    

در آخرین نمازجمعه ماه رمضان رخ داد : حضور باشکوه ایرانیان در روز قدس

روزنامه اعتماد  صفحه 1 

  روز قدس در دفاع از ملت مظلوم فلسطین روز گذشته با حضورگسترده مردم و مقامات کشوری و سران جبهه اصلاحات برگزار شد. اما روز قدس دیروز چهره یی متفاوت داشت. چهره یی متفاوت همراه با حضور سران اصلاح طلب که البته از هجوم و حمله لباس شخصی ها در امان نماندند. در این میان سیدمحمد خاتمی نیز از حمله لباس شخصی ها در امان نماند. رئیس جمهور دولت اصلاحات که پیش از برگزاری (مراسم) روز قدس مردم را به حضور گسترده در راهپیمایی دعوت کرد، مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. به گزارش پارلمان نیوز زمانی که سیدمحمد خاتمی در میان مردم، از سوی خیابان حجاب به سوی میدان فلسطین در حال حرکت بود از سوی گروه های فشار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و عمامه وی به زمین افتاد. او پیش از برگزاری (مراسم) این روز از مردم خواسته بود در کمال آرامش حضور پیدا کنند. البته دعوت به آرامش در روز قدس فقط از سوی سیدمحمد خاتمی صورت نگرفت بلکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در میان حامیان خود حضور یافتند. پس از سیدمحمد خاتمی نوبت مهدی کروبی بود که مورد تعرض لباس شخصی ها قرار گیرد. او که حوالی ساعت 11 در میدان هفت تیر در مسجد الجواد حضور یافته بود مورد تعرض نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. هرچند حضور گسترده حامیان اصلاح طلبان از منظر خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) تنها 100 نفر عنوان شد اما دفاع از اصلاح طلبان در میدان ولیعصر حال و هوای دیگری داشت: حال و هوایی که با حضور میرحسین موسوی شکل دیگری گرفت. وی نیز از هتک حرمت لباس شخصی ها در امان نماند و هنگامی که سوار خودروی شخصی بود مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفت. هتک حرمت نسبت به سران اصلاح طلب در حالی صورت می گیرد که بارها به رویکرد جذب حداکثری و دفع حداقل و ضرورت آرام سازی جامعه تاکید شده است با این حال لباس شخصی ها در روز قدس با حمله به بزرگان جناح اصلاح طلب رویکردی متفاوت از این مساله را به تصویر کشیدند که البته مورد اعتراض اصولگرایان نیز قرار گرفت. همچنان که باهنر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضرب و شتم را اقدامی نادرست دانست که مورد تایید هیچ کس نیست و نباید نسبت به بزرگان جناح اصلاح طلب صورت بگیرد. به هر حال دفاع از ضرورت آرامش مورد تایید محسن رضایی هم قرار گرفت. محسن رضایی در حاشیه مراسم روز قدس در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا همچنان به انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارید یا نه، گفت: الان ما نیاز به آرامش و امنیت داریم و همه باید تلاش کنیم وحدت در جامعه مستقر شود. با وحدت و برادری می شود به حقوق مردم رسید و همچنین می شود از نظام دفاع کرد ولی اگر وحدت و برادری نباشد، نمی شود هیچ کاری کرد.در همین حال حضور سران اصلاح طلب و بزرگان نظام که بارها از سوی برخی از رسانه های حامی دولت مورد اهانت قرار گرفته اند تصویری از اتحاد اصلاح طلب را به تصویر می کشید به طوری که قرار گرفتن هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری در مراسمی که سران اصلاحات نیز در آن حضور داشتند پیام های مهمی را به جامعه مخابره می کرد. به ویژه اینکه از مدت ها پیش مقرر شده بود هاشمی رفسنجانی نماز روز قدس را اقامه کند اما بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده خطیب نماز جمعه تغییر کرد و سیداحمد خاتمی به جای هاشمی رفسنجانی نماز را اقامه کرد. البته تنگ کردن دایره این افراد به هاشمی خلاصه نشد. گو اینکه علی اکبر ناطق نوری به عنوان سخنران پیش از خطبه ها نیز سخنرانی نکرد و محمود احمدی نژاد به جای وی در جایگاه سخنران قرار گرفت. به هر حال این مراسم که توسط 21 تلویزیون، 9 روزنامه، سه رادیو و 9 موسسه عکس در خارج از کشور پوشش داده می شد تصویری متفاوت را از مراسم روز قدس به جهانیان مخابره کرد.
     باز هم طرح هولوکاست
    احمدی نژاد که در کنار این مسائل دیروز برخلاف رسم پیشین به عنوان سخنران پیش از خطبه ها در جایگاه نماز جمعه حضور یافته بود بار دیگر هولوکاست را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه چند سال پس از جنگ جهانی دوم مدعی رخداد هولوکاست شدند و دو شعار را راه انداختند، تصریح کرد: یکی شعار مظلومیت قوم یهود که با عملیات روانی و دروغ این مساله را راه انداختند که این قوم مظلوم هستند و دیگری اینکه آنها نیازمند سرزمین و دولت مستقل هستند و آنقدر قوی کار کردند که بسیاری از سیاستمداران و متفکران جهان نیز فریب خوردند.
      احمدی نژاد با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته مطالبی را در خصوص هولوکاست مطرح کردم و امروز می خواهم اشاره یی به آن داشته باشم، گفت: سوال ما این بود که اگر ماجرای هولوکاست که مورد ادعای شماست واقعیت دارد، چرا اجازه نمی دهید درباره آن تحقیق شود. چرا این مساله رازی سر به مهر است و مانند جعبه سیاهی می ماند که اجازه بازخوانی آن داده نمی شود. وی تصریح کرد: «وقتی در کشوری مثل ما انتخاباتی با آن عظمت برگزار می شود، صهیونیست ها یک نفر را در گوشه یی پیدا می کنند و حرفی از دهانش می کشند و می گویند دموکراسی در ایران نیست.» محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان اش تصمیم ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای برگزاری تجمع اعتراض آمیز در نیویورک همزمان با حضور وی در سازمان ملل «حرکتی مذبوحانه» خواند.
       در برابر براندازی سکوت نمی کنیم
    سیداحمد خاتمی هم در خطبه های نماز جمعه بر اساس اصل 12 قانون اساسی دگراندیشی را در نظام اسلامی جرم ندانست و گفت: امامان ما بزرگمردانی بودند که کسانی خدمت آنها می رسیدند و از صدر تا ذیل مقدسات را زیر سوال می بردند اما امامان به آنها پاسخ می دادند. البته اگر کسانی بخواهند اساس نظام اسلامی را هدف قرار دهند نظام اسلامی ما مقتدرانه و قاطعانه از خودش دفاع می کند. به گزارش ایسنا خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران، با اعتقاد به اینکه معقول نیست هیچ نظامی در برابر براندازان خود سکوت پیشه کند، عنوان کرد: هیچ کس تردید ندارد که وحدت یک ضرورت برای همیشه جامعه اسلامی است و قرآن و روایات عترت در این ارتباط عمیق ترین مطالب را دارند و بیشترین تاکیدات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در عرصه اجتماعی همواره حول محور وحدت بوده است.
      همچنین در پایان مراسم روز جهانی قدس قطعنامه یی صادر شد.
    

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
فروشگاه فیلم AAP

سلام، عید فطرت مبارک، دمت هم گرم؛ به وبسایت ما هم سر بزنی خوشحال می شیم. فروش انواع فیلم های DVD و DIVX و سریال های خارجی با بهترین کیفیت و کمترین قیمت قیمت: DVD (هر فیلم) : 800 تومان DIVX (هر فیلم) : 250 تومان سریال (هر دی وی دی): 1000 تومان

آدمن جدید ترین سیستم کسب درآمد...

سلام، از وبلاگ خوبتون ممنون! غرض از مزاحمت، براتون یه پشنهاد دارم: استخدام بازارياب به شرط آشنايي جزئي با رايانه و اينترنت خلاصه اي از معرفي سايت: 1 - اگر بلديد با رايانه کار کنيد و آشنايي جزئي با اينترنت داريد مي توانيد به عنوان شغل اول به فعاليت در اين سايت بپردازيد. 2 - اين روش تفاوت فاحشي با روش کليکي دارد 3 - اگر وبسايت نداريد جاي نگراني نيست 4 - در واقع شما يک فروشگاه 24 ساعته باز مي کنيد که نيازي به حضور شما در فروشگاه نيست ولي فروشگاه کار خود را مي کند. 5- ما همواره و همه جا شما رو یاری می کنیم. .::عضویت رایگان و آسان::. .::------ قابل توجه مدیران سایت ها -------::. آیا مایل هستید با ما تبادل لینک داشته باشید؟ ؟ ؟ ؟ لطفا برای تبادل لینک و بنر با ما در تماس باشید... مژده ---------------- مژده درج لینک شما در لینک باکس آدمن ولی نمایش در 2 سایت.(آدمن) همین امروز لینک خود را ثبت کنید... تا چند روز آینده روشی جدید رو در اختیار مدیران کافینت ها قرار خواهم داد که در عرض چند ماه به آرزوی خود برسند. ......:::::::: با ما در تمای باشید ::::::::.......