آن متن حاشیه نشین

 روزنامه کیهان  صفحه 2

نویسنده: محمد ایمانی

   نظام های سیاسی و رجال بزرگ را باید از دشمنانشان شناخت، همچنان که از دوستان آنها. نوع سلوک سیاسی با این دشمنان و دوستان است که عیار نظام های سیاسی و سیاستمداران را نشان می دهد. این افتخاری است برای امیرمومنان علی علیه السلام در قیاس با خلفای قبل و بعد از خود، که مردم با شور و اشتیاق تمام و بدون اینکه شعبده بازی های سیاسی در کار باشد، برای بیعت به سوی آن حضرت هجوم آوردند و امتیازی دیگر است برای آن حضرت که بدنام ترین و فاسدترین و خیانت پیشه ترین چهره های سیاسی در صف دشمنان او قرار گرفتند. اینکه در 4 سال و 9 ماه حکومت عدالت، 3 جنگ بزرگ به حضرت تحمیل شد، حاکی از سلامت و استواری این نظام سیاسی بر سر اصول اسلامی و مبانی اخلاقی است و الااگر قرار می شد امام بر سر حقوق مردم با خواص فزون طلب مداهنه و معامله کند، نه جنگ جمل علیه آن حضرت برپا می شد و نه جنگ صفین تا از درون آن، فرقه خوارج پدیدار شود. فقط می ماند امید یک امت تبعیض زده و ستم کشیده که از بی عدالتی و اشرافیگری و خویشاوندسالاری و طعمه انگاری منصب به ستوه آمده و به امام عدالت پناه آورده بودند. آیا با خیانت به این همه امید و انتظار، نام مولای متقیان همچنان متمایز از دیگران بر تارک سیاست و خلافت اسلامی می درخشید؟!
    موج اجتماعی برخاسته بود. نخبگان واشراف متنفذ و زراندوزان و زورسالاران در برابر این موج بزرگ چه می توانستند بکنند؟ کار این موج عدالت خواهی آن قدر بالاگرفته بود که یکی مثل ولیدبن عقبه بن ابی معیط والی کوفه در زمان خلیفه سوم- که به خاطر شرابخواری حد بر او واجب شده بود و علی(ع) با جسارت تمام، حد را بر این صاحب منصب جاری ساخت- سراغ امام آمده بود تا به نمایندگی از جمعی از اقران و نظایر خود با امام مذاکره کند. «ای اباالحسن! می دانی همه ما که اینجا نشسته ایم به خاطر جنگ های اول اسلام دل خوشی از تو نداریم و هر یک از ما یک یا چند نفر از خویشاوندان را داریم که در آن جنگ ها به دست تو کشته شده اند. اما ما حاضریم از آن خون ها صرف نظر کنیم و با تو بیعت کنیم به شرط آن که عطف بما سبق نکنی و به گذشته کاری نداشته باشی، بعد از این هر طور می خواهی عمل کن». امام در پاسخ فرمود «اما موضوع خون هایی که گفتید، خونی نبوده که برای کینه شخصی ریخته باشد، ما برای حق می جنگیدیم و شما برای باطل. حق بر باطل پیروز شد. شما اگر معترضید و خونبها می خواهید بروید از حق بگیرید که باطل را درهم شکست. اما اینکه به گذشته کاری نداشته باشم، در اختیار من نیست. انّ الحق القدیم لایبطله شا. حق دیرپا و قدیمی را چیزی باطل نمی کند».
    آیا مفسدی چون ولید در برابر مردی که سیاست را با قوت و جدیت و بر مبنای اصولگرایی راستین پیشه کرده بود و جاذبه و دافعه های روشنی داشت، باید جز به اردوگاه شام می پیوست؟
    فقط فرصت طلبان و قدرت زدگان نبودند که علی(ع) را دعوت به سیاست ورزی عرفی-توام با بده بستان و مصلحت اندیشی های آن چنانی- می کردند، که حتی برخی دوستان خیرخواه نیز از سر نصیحت! از امام می خواستند فعلاً با بعضی از خواص مدارا کند و مناصب یا امتیازات ویژه آنها را ندید بگیرد. امام اما دلش پیش آن طبقات محروم و زجرکشیده ای بود که با هزار امید دست به دامانش آویخته بودند و با او پیمان بسته بودند. آنها با همه انبوهی، صدایشان به جایی نمی رسید. متن حاشیه نشین بودند. بیعتی کرده و رفته بودند. علی بود و خدا و خلوت هایش. و خدا در این خلوت ها بود. پس او چگونه می توانست در محضر خدا، بر سر حقوق خلق بی سر و زبان که عائله او محسوب می شدند و به او اعتماد کرده بودند، معامله و خیانت کند؟ «اتامرونی ان اطلب النصر بالجورفیمن و ولّیت علیه» امام به یاران نزدیک و مصلحت اندیشش فرمود «آیا مرا فرا می خوانید که پیروزی را در ستم بر رعیت بجویم. به خدا سوگند تا دنیا دنیاست و ستاره ای از پی ستاره ای می آید چنین نخواهم کرد. اگر مال از آن من بود، همه را بین مردم به تساوی قسمت می کردم، چه رسد به اینکه مال خداوند است. بدانید که بخشش مال به ناحق، تبذیر و اسراف است و صاحبش را در دنیا بالامی برد و در آخرت ساقط می نماید. او را نزد مردم گرامی کند و نزد خداوند خوار نماید» (خطبه 126 نهج البلاغه)
    علی از مردم روزگارش جفا دید اما بر آنها جفا نکرد. به همین دلیل هم بود که هم در آغاز امارتش آن گونه با هجوم مردم مواجه شد و هم آن روز که بر بستر شهادت افتاد، پابرهنگان را به خیابان های پایتخت کشاند؛ همان ها که هر یک کاسه ای از شیر به دست گرفته بودند و سراغ خانه علی می رفتند. جماعت کجا؟ در خانه علی. این که دست شماست چیست؟ شیر، تمام قوت ما. چرا خانه علی؟ فرقش شکافته و طبیبی که بر بالینش آمده، می گوید مرهم درد جانگداز ضربت شمشیر، شیر است، می رویم مرهمی برزخمش باشیم. علی می توانست به جای 5 سال، 50 سال حکومت کند. اما نمی ماند و سلوکش، راه روشن حق طلبان و عدالت جویان و سیاست پیشگان صادق نمی شد. علی در روزگاری سیاست دینی و اخلاقی و عدالت خواهانه را ارج گذاشت که روزگار جنگ با کفار بر سر تنزیل قرآن سپری شده و روزگار جنگ بر سر تاویل و تفسیر آن آغاز شده بود. قرائت های مختلف و تفسیرهای گونه گون از دین مد شده بود. هر فرقه سیاسی برای خود تفسیری از دین و قرآن، سازگار با بدعت ها و انحرافاتش تدارک کرده بود. مدعای همه قانون اساسی اسلام بود، اما با قرائت های بدعت آلودی که در عین حال می خواستند محترم و مقدس هم باشند. امیر ایمان و عدالت، با سلوک خویش، حرمت و قداست از این نسخه های قلابی گرفت و نقاب از چهره نقابداران برداشت.
    روزگار جمهوری اسلامی به ویژه سال های اخیر بی شباهت به روزگار حاکمیت امیر مومنان علی علیه السلام نیست. نگاهی به صف دشمنان و مخالفان اصلی جمهوری اسلامی و انواع دشمنی های پردامنه ای که آنها علیه این نظام به کار بسته اند، خود معرف ماهیت و سیرت این نظام الهی و مردمی است. تحمیل جنگ و انواع کودتاها، جنایت و ترور سازمان یافته، فتنه انگیزی و آشوبگری، تحریک غائله های مرزی، تحریم های اقتصادی و سیاسی، جنگ روانی و ترور شخصیت. تشدید و تداوم این دشمنی ها آن هم از سوی بدنام ترین دشمنان و غاصبان حقوق ملت ها در دنیا - از انگلیس خبیث و اسرائیل اشغالگر تا آمریکای مستکبر- خود به اندازه کافی گویاست تا آشکار کند پویش انقلاب و نظام اسلامی بعد از رحلت بنیانگذار و معمار آن، در همان صراط مستقیم او بوده وگرنه این همه دشمنی مستکبران و طواغیت دلیلی نداشت.
    این هجوم همه جانبه، خود به سر زندگی و سلامت و استواری نظام اسلامی شهادت می دهد همچنان که حضور 40 میلیونی (85 درصدی) ملت ایران در آخرین انتخابات برگزار شده (خرداد 88- انتخابات ریاست جمهوری) نشان می دهد این نظام در سلوک سیاسی و اخلاقی خود، چنان امانتدارانه رفتار کرده که اعتماد عمومی را برانگیخته و پشتوانه راه خود ساخته است. بگذار شماری ورشکسته به تقصیر که سوراخ دعا را گم کرده و به دشمنان ملت و مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دخیل بسته اند، بلافند که مردم اعتماد ندارند. بله مردم اعتماد ندارند اما به شما. این ملت بر مبنای قانون اساسی و مکانیزمی که این قانون تحت نظارت شورای نگهبان برای انتخابات پیش بینی کرده، پای صندوق های رای رفتند و پیشرفت توام با عدالت را برگزیدند اما حق داشتند که شما را انتخاب نکنند. شما پس از انتخابات آشکارتر از همیشه زبان دشمن و ناقضان حقوق ملت شدید. پس حق بدهید که ملت به امثال شما اعتماد نکرده باشند. صورت مسئله اصلی این است و این حقیقت روشن در هیاهو و غوغا گم شدنی نیست. معلق بازی پیش قاضی؟! القای بی اعتمادی در ذهن ملتی که خود آن حماسه بزرگ را در 22 خرداد رقم زدند؟!
    فهم اینکه چه اتفاقی افتاده چندان دشوار نیست. جماعتی پس از رحلت حضرت امام(ره) کمر بستند که به تدریج انقلاب و نظام اسلامی را از محتوا و معنا و سیرت تهی کنند و به نام قرائت ها و تفسیرهای تازه، اشرافیت و زرسالاری و انحصار قدرت و نرمش با مستکبران بر سر حقوق ملت را به قاعده در جمهوری اسلامی تبدیل کنند. عرفی گری و رواج سکولاریسم در طول دو دهه گذشته پروژه مشترک غرب و جریان از درون پوسیده داخلی بود. برخی صاحب منصبان همان قدر ساده در برابر آمریکایی ها و انگلیسی ها پشتشان به زمین می خورد و در حوزه سیاست خارجی باج می دادند که در داخل و در مجلس و دستگاه های اجرایی در برابر مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری. شوخی نیست یک جوانک بتواند تمام دولت و مجلس اصلاحات را در 5 سال یکجا دور بزند و با دادن یکی دو میلیارد رشوه صدقه گونه، 150 میلیارد تومان - به واسطه مجاری حمایتی دولت و مجلس- از بیت المال غارت کند. بوی تعفن فساد سیاسی و اقتصادی هنوز از کام برخی رجال و دسته ها و احزاب و روزنامه ها بلند است، وقتی که دهان باز می کنند و از حقوق تضییع شده ملت دم می زنند. ببندید این دهان ها را و بیش از این مردم را نیازارید. ملت ما نمی گذارد مستکبران عالم با دستان آلوده شما، سلطنت و اشرافیت را در این کشور باز تولید کنند.ملت ما دشمن اصلی را گم نمی کنند.
    با شعار عدالت و پیشرفت(به جای توسعه منهای عدالت) دوره جدیدی آغاز شده است. هم مردم و هم نخبگان صالح باید برای دوره جدید مهیا شوند. شعار عدالت آغاز آوردی بزرگ است، نه پایان آن. عدالت خواهی هزینه دارد. باید پای آن ایستاد. تاکتیک هایی که دشمن در این میدان پیشه می کند، به غایت غیر اخلاقی و ناجوانمردانه است، که انتظاری جز این از او نیست. حیله، مکر، فریب، شایعه، القای بدبینی و بی اعتمادی و ناامیدی، تفرقه اندازی و بومی کردن اختلاف ها، و برانگیختن جماعتی که به دلایل مختلف در این آوردگاه می لنگند. نرمی و درشتی را با حکمت باید در این میدان به کار بست، مانند طبیبی که گاه مرهم را برمی گزیند و گاه نیشتر و چاقو و داغ را.
    ملت ما امامت و ولایت را طبیب دردهای بزرگ بشر یافته است. این حقیقت شب های قدری است که این روزها با برکت و رحمت تمام، بر سر ملت ما سایه فیض خویش را گسترده است. این شب ها، شب سالکان و ره پویانی است که می خواهند در صراط مستقیم امامت و عدالت گام بردارند. این شب ها و روزها، شب شناسایی دوستان و دشمنان بی هیچ حجاب و نقابی است.
    یا علی جان مقتدای ما تویی! این شب ها، اگر شب های رفتن و رسیدن، شب های شوریدگی و عاشقی است، ما با تو آغاز می کنیم علی جان! یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

 

رتبه 137 ایران در فضای کسب وکار

روزنامه دنیای اقتصاد صفحه 5 

   بحث بهبود فضای کسب و کار همواره از جمله مباحث اصلی در نشست های هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران جایگاهی بهتر از صد و سی هفتم در میان 183کشور ندارد.
    بر اساس گزارش مذکور با تاسیس دفاتر اینترنتی صدور مجوزهای ساختمانی در تهران، فرآیند اخذ مجوز برای مکان ساخت و ساز، جواز ساخت و ساز و روند اداری تایید آن بسیار کوتاه شده است.
    به علاوه زمان لازم برای دریافت قبوض آب و برق تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. همچنین با تبدیل مالیات بر فروش به مالیات بر ارزش افزوده بار مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا کرده است. با راه اندازی نظام الکترونیکی ثبت شرکت ها فرآیند تاسیس شرکت ها ساده تر شده است. با نصب تجهیزات کنترلی در بندر شهید رجایی و سازماندهی مجدد دفاتر ترخیص کالابه بخش های تخصصی با توجه به نوع کالا، زمان مبادله کالادر گمرکات ایران نیز کاهش یافته است.
    بدین ترتیب در چهار بخش آغاز فعالیت های تجاری، صدور مجوز ساخت، اخذ مالیات ها و تجارت بین مرزی اصلاحاتی در ایران انجام گرفته که رتبه این کشور را از نظر فضای کسب و کار ارتقا داده است.
    شایان ذکر است که 4 کشور سنگاپور، نیوزیلند، هنگ کنگ و آمریکا همچون سال گذشته به ترتیب رتبه های نخست تا چهارم جهان را از نظر فضای کسب و کار به خود اختصاص داده اند. کشورهای انگلیس، دانمارک، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ نیز به ترتیب رتبه های پنجم تا دهم را در اختیار دارند. رتبه برخی دیگر از کشورها عبارت است از: عربستان 13، بحرین 20، فرانسه 31، اسپانیا 61، ترکیه 73، ایتالیا 78، چین 89، اندونزی 122، برزیل 129، هند 133، الجزایر 136، اکوادور 138، سوریه 143، عراق 153، افغانستان 160 و آفریقای مرکزی 183.

 

بررسی سینمای نوین ایران در جشنواره لندن : حمایت فرمان آرا از «درباره الی"» برای حضور در اسکار

روزنامه اعتماد صفحه 12

  در حالی که بهمن فرمان آرا بارها اصغر فرهادی را به خاطر ساخت فیلم «درباره الی...» تحسین کرده بود، روز گذشته به حمایت خود شکل رسمی داد و اعلام کرد: «آخرین ساخته سینمایی ام «خاک آشنا» را به کمیته ارزیابی معرفی فیلم به اسکار نمی دهم، چون بهترین فیلمی که می تواند از سینمای ایران به اسکار معرفی شود، فیلم «درباره الی...» اصغر فرهادی است و در همین راستا فیلمم «خاک آشنا» را به این کمیته ارائه نکردم.»      جانبداری فرمان آرا از فیلم «درباره الی...» در شرایطی صورت گرفت که بعضی از منتقدان، فیلم «خاک آشنا» را به خاطر مضامین فرهنگ ایرانی موجود در فیلم به عنوان گزینه یی برای معرفی به اسکار در نظر گرفته بودند. به هر روی اگر نظر تحلیلگران سینمایی و همچنین اقدام بهمن فرمان آرا مورد توجه کمیته ارزیابی معرفی فیلم به اسکار قرار گیرد و اعمال سلیقه های شخصی صورت نگیرد، آخرین ساخته اصغر فرهادی به نمایندگی از ایران به اسکار معرفی می شود. این فیلم پس از درخشش در جشنواره های جهانی قرار است به همراه «کسی از گربه های ایرانی خبر نداره» ساخته بهمن قبادی در جشنواره لندن به نمایش درآیند تا نماینده سینمای نوین ایران باشند. سایت رسمی جشنواره فیلم لندن اعلام کرد نمایش دو فیلم «درباره الی...» و «کسی از گربه های ایرانی خبر نداره» به همراه میزگردی درباره سینمای نوین ایران از برنامه های پنجاه و سومین دوره جشنواره فیلم لندن هستند. نشست بررسی سینمای نوین ایران روز جمعه 23 اکتبر با حضور گروهی از فیلمسازان، روزنامه نگاران و کارشناسان فرهنگی برگزار و در آن موضوع هایی که سینمای امروز ایران را تحت تاثیر قرار داده به همراه امیدها و آرزوهایی برای آینده مرور می شود. فیلم سینمایی «درباره الی...» اصغر فرهادی پس از درخشش در جشنواره های برلین و ترایبکا روزهای 20 تا 22 اکتبر در بخش جنبی جشنواره لندن به نمایش درخواهد آمد.
    سایت جشنواره فیلم لندن «درباره الی...» را یک درام ایرانی پیچیده از خالق آثاری چون «شهر زیبا» و «چهارشنبه سوری» توصیف کرده است. این سایت در توصیف فیلم قبادی چنین آورده است: «کسی از گربه های ایرانی خبر نداره» بهمن قبادی هم که بهار امسال در جشنواره معتبر کن حضور داشت، روزهای 24 تا 26 اکتبر در جشنواره فیلم لندن به نمایش عمومی درخواهد آمد. حامد بهداد تنها بازیگر شناخته شده این فیلم 106 دقیقه یی است که قبادی آن را بدون مجوز و درباره گروه های موسیقی زیرزمینی ساخته است.»پنجاه و سومین جشنواره فیلم لندن روز 14 اکتبر با نخستین نمایش جهانی انیمیشن سینمایی «آقای فوکس شگفت انگیز» به کارگردانی وس اندرسن آغاز می شود و با نمایش «پسر ناکجاآباد» نخستین تجربه کارگردانی سم تیلر ـ وود بریتانیایی با موضوع دوران کودکی جان لنون به پایان می رسد.
    به گزارش مهر امسال برای نخستین بار یک جایزه به بهترین فیلم جشنواره اهدا می شود تا این رویداد مهم در کنار جشنواره های رقابتی تورنتو و ساندنس قرار بگیرد. آماندا نویل مدیر انستیتو فیلم بریتانیا، سازمان دهنده جشنواره لندن، هدف از اهدای این جایزه را رساندن جایگاه جشنواره به رده های بالاذکر کرده است.

 

تبدیل نور به صوت با لیزر

روزنامه اعتماد  صفحه 7 

   گروهی از دانشمندان لابراتوار تحقیقاتی نیروی دریایی ایالات متحده فناوری جدید لیزری را ابداع کرده اند که می تواند امواج نوری را به صوت تبدیل کند. این فناوری جدید لیزری می تواند در تجهیزات تجاری و دریایی مانند ارتباطات زیردریایی، ردیابی و موقعیت یابی زیردریایی و تصویربرداری آکوستیک مورد استفاده قرار گیرد. محققان با متراکم سازی پرتوهای لیزری موفق به ابداع این تکنیک شدند. رنگ های مختلف پرتو لیزر با سرعت های مختلفی در نور حرکت می کند که این رنگ ها می توانند سازماندهی مجدد شده و به این شکل پرتوهای لیزری هنگام ورود به آب متراکم شده و نور را متمرکز می کند. برای تبدیل نور به صوت پرتو لیزری به منظور یونیزه کردن میزان کمی آب متراکم می شود. سپس آب یونیزه شده انرژی لیزر را جذب کرده و گرم می شود. نتیجه این فرآیند گرم شدن و ایجاد مقادیری بخار آب است که می تواند 220 دسیبل پالس صوتی از خود به وجود آورد. به گزارش مهر پرتو لیزری توانایی حرکت در میان هوا و آب را دارد، اما قدرت تمرکز آن در آب بسیار بیشتر است. موج مناسبی از پرتو لیزر می تواند چند صد متر در میان هوا حرکت کرده و زمانی که وارد محیط آبی می شود به سرعت متراکم شود. این خصوصیت امکان ارسال پیام از هواپیماها به داخل و زیر سطح آب را امکان پذیر خواهد ساخت.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید