مشاجره حامیان احمدی نژاد در مجلس

 روزنامه اعتماد ملی صفحه 1

نویسنده: فرزانه آئینی 

مجلس دیروز شاهد جدال لفظی شدید باهنر و رسایی بود

   با تایید سلامت انتخابات از سوی شورای نگهبان،سهم خواهی حامیان احمدی نژاد در مجلس از کابینه دهم علنی شد. هرچند که تنش و درگیری بین نمایندگان اکثریت و اقلیت در مسائل روز کشور در جلسات علنی مجلس اجتناب ناپذیر است اما در اقدامی بی سابقه جلسه دیروز مجلس به صحن زورآزمایی و شاخ و شانه کشیدن اصولگرایان باهم تبدیل شد تا جایی که حامیان احمدی نژاد با متهم کردن یکدیگر به نعره کشی و باج خواهی مقابل هم صف آرایی کردند. فصل الخطاب خواندن نظر شورای نگهبان در مورد صحت انتخابات و پیش رو بودن تعیین ترکیب کابینه دهم عواملی بود که سبب شد جدال های صحن بهارستان از کشمکش دو جریان رقیب- اصلاح طلبان و اصولگرایان - به درون طیف حامیان احمدی نژاد منتقل شود این در حالی بود که اصلاح طلبان با متهم کردن شورای نگهبان به حمایت از احمدی نژاد همچنان بر اعتراضشان به نتیجه انتخابات اصرار می کردند و به نظاره جدال قدرت طیف مقابلشان نشستند اگرچه دیدن جدال به دلیل نادیده گرفتن اعتراضهای آنها برایشان خوشایند نبود اما این درگیریهاا حکایت از تحکیم موضع اصلاحات در مجلس به دلیل شکسته شدن قدرت فراکسیون اکثریت دارد.
    باهنر: نمایندگان مخالف یکدیگر را تحمل کنند
    جدال حامیان احمدی نژاد با یکدیگر به دنبال تذکر مسعود پزشکیان، عضو فراکسیون اقلیت به نطق قدرت الله حسینی پور نماینده گچساران آغاز شد
    پزشکیان در تذکرش با اعلام به اینکه نماینده گچساران با آوردن فراز هایی از نهج البلاغه قصد داشته نطق میان دستورجلسه یکشنبه اش را تحریف کند طی تذکری خطاب به محمد رضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: در جلسه گذشته با استفاده از سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه از مسوولان خواستم تا انصاف را در مواضع و سخنان خود رعایت کنند اما آقای حسینی پور نیز در این جلسه در نطق خود از فرازهایی از نهج البلاغه استفاده کرد که به اشتباه آورده شده و ناقص است. پزشکیان که پیش از نمایندگی دردانشگاه تبریز مدرس نهج البلاغه بوده است، با تاکید براینکه نماینده گچساران قصد تحریف سخنان وی را داشته خطاب به باهنر ادامه داد: وی اظهارات بنده را بر خلاف جلوه می دهد حرفی که وی می زند درست نیست به این دلیل که حضرت علی (ع) می فرماید »انصاف داشته باشید نسبت به خود، دار و دسته و همه کسانی که طرفدار تو هستند و اگر نکنی ظلم کرده ای و هر کسی انصاف نکند با خدا دشمنی کرده است«. همین امر سبب شد تا جمعی از حامیان احمدی نژاد در مخالفت با صحبتهای پزشکیان سخنان او را هو کنند اما پزشکیان بی اعتنا به مخالفت حامیان احمدی نژاد با استناد به ماده 77 به دفاع از خود پرداخت این امر سبب شد تا نمایندگان اصولگرای مجلس با نیم خیز شدن بر سر جای خود فریاد های بلند تری سردهند ودر این بین برخی از آنها نیز همچون محمود احمدی بیغش نماینده شازند در حالی که با صدای بلند سخنان نماینده تبریز را هو می کرد با سرعت خود را به جایگاه هیات رئیسه رساند و از باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت خواست تا میکروفون پزشکیان را قطع کرده و مانع ادامه سخنان وی شود.اما باهنر به مخالفت حامیان دولت توجهی نکرد.
      هدایت خواه:باید با خوارج برخورد کنیم
    این اقدام باهنر که خود به عنوان چهره حامی احمدی نژاد درمجلس شناخته شده است تذکرات دیگر حامیان احمدی نژاد را در پی داشت در همین راستا ستار هدایت خواه در اعتراض به تذکر پزشکیان و اجازه تذکر به وی از سوی رئیس جلسه خطاب به باهنر گفت: شما تذکر دادید اما باید برخورد جدی کنید که این رسم نشود. اگر آقایان می خواهند نطقی را نقد کنند وقت بگیرند اگر این رویه در مجلس باب شود شما نمی توانید مجلس را اداره کنید این نحوه برخورد درست نیست. هدایتخواه ادامه داد: اگر قرار است ما سخنان امیرالمومنین را مطرح کنیم همه سخنان حضرت علی(ع) را باید بگوییم. امیرالمومنین 4 هزار نفر از آشوبگران خوارج را در یک روز از دم تیغ می گذراند به آشوبگران رحم نمی کند باید با خوارج برخورد کرد. نماینده بویر احمد و دنا با تاکید بر اینکه این آقایان از خوارج حمایت می کنند،گفت: این ها ازخوارج هستند باید با آنها برخورد شود.
      باهنر: نعره نکشید!
    در این هنگام محمدرضا باهنر در پاسخ به این تذکر گفت: هنوز یک هفته نشده که خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب شدیم توصیه مقام معظم رهبری این بود که یکدیگر را تحمل کنیم. باهنر خطاب به نمایندگان حامی احمدی نژاد که فریادهای معترضانه سر می دادند گفت: این فریاد ها و نعره کشیدن ها خلاف قانون است توهین ها به شخص بنده اشکال ندارد اما در مجلس نعره نکشید و توهین نکنید . وی افزود: ماده 77 آیین نامه می گوید اگر کسی در زمان نطق صراحتا و یا تلویحا به کسی اهانت کرد یا حرف های او خلاف واقع جلوه داد، تذکر می دهد واگر رئیس تذکر را وارد دانست به او 10 دقیقه وقت می دهد. باهنر گفت: پزشکیان تذکر دادند و کلامشان منعقد شد من عرض کردم زیاد توضیح ندهد زیرا ما متوجه شدیم پزشکیان می گوید همان بحثی که من در جلسه گذشته از نهج البلاغه داشتم را تحریف کردند و اعتقاد من را تغییر دادند من هم خواهش کردم از وی و دوسه جمله گفتند و تمام شد. این بحث دیگر نعره کشیدن و دعوا و سر و صدا ندارد. وی سپس تلویحا به اتاق فرمان مجلس که طبق قانون اساسی موظف به پخش مستقیم مذاکرات علنی از طریق رادیو است، اشاره کرد و افزود: ما همدیگر را تحمل می کنیم اصل بر این است که شنوندگان ما دقیق و تحلیل گر هستند و حرف ها را متوجه می شوند خوب است تحمل خود را این مواقع بالاتر ببریم.
    در این هنگام حمید رسایی با صدای بلند از باهنر خواست تا به وی وقت تذکر دهد که باهنر خطاب به وی گفت: آقای رسایی شما بدون تریبون هم به اندازه کافی نعره کشیدید و توهین کردید خواهش می کنم بنشینید سرجایتان! وی در برابر اصرارهای مکرر رسایی برای وقت تذکر ادامه داد: من به شما اخطار می کنم بنشینید سرجایتان و در جلسه علنی توهین نکنید. پس از این اظهارات باهنر، رسایی که به شدت عصبانی بود خطاب به باهنر گفت خود شما نعره می کشید نه ما ! به این ترتیب به دستور باهنر مجلس مذاکرات رسمی اش را از سر گرفته اما تنش لفظی وی به حامیان احمدی نژاد ختم نشد چرا که نمایندگان معترض به لحن باهنردر قالب گروهایی دو سه نفره دور هم جمع شدند و به بررسی موضوع پرداختند و در نهایت اعتراضشان را با محسن کوهکن کارپرداز فرهنگی مجلس در میان گذاشتند به دنبال مطرح شدن اعتراضات کوهکن به جایگاه هیات رئیسه رفت و با انتقال اعتراضات حامیان احمدی نژاد وی را قانع به اصلاح سخنانش کرد بعد از این اتفاق و پیش از پایان جلسه علنی باهنر در تصحیح اظهاراتش خطاب به حامیان احمدی نژاد گفت: عده ای از نمایندگان به من گفتند که از سخنان من خطاب به رسایی مفهوم توهین برداشت شده است، در حالی که من قصد توهین به رسایی را نداشتم. وی ادامه داد: این فریادهایی که آقای رسایی می زنند از سر درد دین است من نمی خواهم اصولگراها زیر سوال بروند اگر مفهوم توهین در حرف من بوده است، من از رسایی و پزشکیان عذرخواهی می کنم.
    رسایی: باهنر برای پیروزی موسوی تلاش می کرد
    جدال حامیان احمدی نژاد با باهنر و اصلاح طلبان به جلسه علنی مجلس خاتمه نیافت بلکه با حضور رسایی و پزشکیان در جمع خبرنگاران به راهروهای پارلمان نیز کشیده شد در همین راستا رسایی عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در واکنش به تذکری که باهنر خطاب به وی گفت: سابقه اقداماتی که امروز از سوی باهنر شاهد بودیم، به این جلسه بر نمی گردد. او در گذشته نیز به شکلی تبعیض آمیز با نمایندگان برخورد کرده است. وی ادامه داد: در جلسه علنی قصد داشتم با استناد به ماده 77 به تذکر پزشکیان جواب دهم اما باهنر به من چنین اجازه ای نداد این در حالی است که به پزشکیان اجازه داد تا تذکرش را مطرح کند. رسایی تاکید کرد: این اقدام باهنر نوعی باج دهی است تا در جایی دیگر از این نوع نمایندگان رای بگیرد. نماینده تهران در ادامه انتقاداتش به نحوه ریاست باهنر گفت: متاسفانه باهنر تعابیر اهانت باری را نسبت به من مطرح کردند. در حالی که من هیچ اهانتی به وی نکرده بودم. باهنر به بنده گفتند که چرا نعره می کشم در حالی که خودش نعره کشیده بود. وی با تاکید براینکه اینگونه سخن گفتن در شان مجلس نیست ادامه داد: بنده این مساله را در سایت شخصی خودم خواهم آورد و دلایلش را در آنجا منتشر می کنم،متاسفانه آقایان اصولی را زیر پا می گذارند و تحمل تذکرات را ندارند. وی همچنین در واکنش به عذرخواهی باهنر از او در صحن علنی گفت: وی حتی در عذرخواهی شان نیز بنده را متهم به تندروی کردند و گفتند برای آنکه اصولگرایان متهم به تندروی نشوند، چنین عملی داشته اند. رسایی در پاسخ به اینکه شما و باهنر چه اختلافی با یکدیگر دارید که اینگونه در صحن علنی مجلس آن را مطرح می کنید، گفت: من اختلافی با وی ندارم، اما باهنر تمامی تلاششان را در پشت صحنه برای پیروزی موسوی انجام دادند و حالاکه به هدفشان نرسیده اند، نمی دانم چرا از ما ناراحت هستند.
      دشمنان خدا بین مردم دسته ایجاد می کنند
    همچنین پزشکیان نیز در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در تشریح علت کشمکش او با حامیان احمدی نژاد گفت: امام علی (ع) می گوید که باید انصاف را رعایت کنید و اگر انصاف نکنید، ظلم می شود. عضو فراکسیون خط امام (ره) به نقل از حضرت علی (ع) ادامه داد: دشمنان خدا کسانی هستند بین مردم دسته ایجاد می کنند و خودشان را یک دسته می دانند و مردم را دسته ای دیگر. به نظر می رسد با نزدیکتر شدن به زمان معرفی کابینه دهم از سوی احمدی نژاد شاهد حملات بیشتر حامیان احمدی نژاد به یکدیگر باشیم. قابل پیش بینی است که با ادامه این روند جمعی از حامیان احمدی نژاد در حمایت بیشتر از وی فراکسیون دیگری تشکیل دهند و ناراضیان از چگونگی تقسیم کابینه در قالب تشکل دیگری علیه احمدی نژاد اعلام موضع کنند به این ترتیب داستان تنش های اصولگرایان در مجلس هشتم بر سر چگونگی تعامل با دولت دهم به داستان پر و فراز و فرودی تبدیل می شود که به طور قطع بر تصمیمات پارلمان سایه خواهد انداخت.

 

چرا تنها هنگامی امام عزیز می شود که بتوانید منفعتی از آن ببرید؟

روزنامه اعتماد ملی  صفحه2

بیانیه آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی

  آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی، نماینده سابق ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه سابق شهر اصفهان با انتشار بیانیه ای به اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم واکنش نشان داد. وی به ویژه از برخورد گزینشی با سخنان امام خمینی انتقاد کرد.
    بسیاری از رسانه های مدافع دولت و به ویژه خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر بارها عباراتی از امام را با هدف دفاع از دست اندرکاران و نتایج انتخابات و تخطئه معترضان گزینش و منتشر کردند. به عنوان نمونه یک خبرگزاری مدافع دولت تحت عنوان »بازخوانی فرمایشات حضرت امام خمینی« پس از تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تیتر خبر یک روز گذشته را چنین انتخاب کرد: »اگر کسی یک کلمه بگوید که به این وحدت کلمه صدمه بزند خائن است« تیتر یک هشتم تیر نیز جمله ای از امام خمینی است با این مضمون که »هر کس بگوید رای شورای نگهبان کذا مفسد است«
    آیت الله طاهری اصفهانی در بخشی از بیانیه اش با اشاره به استفاده ابزاری از سخنان امام خمینی خاطرنشان کرد: »این روزها مشاهده می شود که با تقطیع بعضی از فرمایشات امام که به نفع اقدامات و برنامه های خود تشخیص می دهند، سعی دارند پشت این چهره ملکوتی سنگر گرفته و اعمال و رفتار خود را با معترضان توجیه نمایند. من برای تنویر افکار عمومی به صراحت اعلام می کنم این روش ها ادامه همان استفاده ابزاری از دین و مقدسات و خارج کردن مخالفان از دایره امام و بدبین کردن جوانان به دین و امام اتفاق می افتد. آیا امام معتقد بود کسانی که باید در انتخابات بی طرف باشند، رسما وارد حمایت علنی از کاندیدای خاصی بشوند؟ آیا امام اجازه می داد امکانات عمومی و بیت المال مسلمین برای یک کاندیدا بدون هیچ محدودیتی استفاده شود؟ آیا امام اجازه می داد حیثیت و آبروی افراد اینگونه در معرض و منظر مردم ملعبه بازیگران قدرت قرار گیرد؟ و آیا دین چنین اجازه ای به شما داده است؟ چرا چتر حمایت قانون فقط برای شما و دوستان شماست و تنها هنگامی دین، قانون و امام عزیز می شوند که بتوانید منفعتی از آن ببرید؟ آیا این مصداق »نومن ببعض و نکفر ببعض« نیست«؟ نماینده سابق ولی فقیه در استان اصفهان افزود: »آیا این از مصادیق عدالت است که سیدشریف و مظلومی چون میرحسین موسوی که در سخت ترین دوران های این کشور مسوولیت اداره دولت با وجود جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی و گروه های محارب و تثبیت انقلاب را با موفقیت تمام طی نمود و تا آخرین لحظات عمر امام، عزیز و محبوب این رادمرد بزرگ بود، اکنون عامل استکبار، اغتشاشگر و مستوجب کیفر باشد و باید حقوقش پایمال گردد؟ به درستی که دشمن شماره یک انسان نفس اوست (اعدی عدوک نفسک التی بین جنبک).«
    وی در ابتدای بیانیه تاکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد از چند جهت حادثه ای تاریخی و حائز اهمیت است اول آنکه ملت بزرگ، به صورت یکپارچه و بانشاط و امیدوار به تغییر سرنوشت خود در پای صندوق های رای حاضر شدند و این بهترین هدیه ای بود که می توانست کشور و انقلاب را از بسیاری خطرات بیرونی و درونی مصون داشته و در مسیر امید و رشد و شکوفایی و عدالت حقیقی به تعالی برساند.«
    آیت الله طاهری با انتقاد از رویه هایی که در جریان انتخابات صورت گرفت، اعلام کرد: اگر مردم را به استناد »الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم« مسلط بر سرنوشت خود بدانیم، اگر این تسلط را با آرا خود به دولت و حکومت تفویض نمودند، وظیفه آنهاست به حکم امانتداری در رعایت حقوق آنان کوشا بوده و در صیانت آن امین باشند. »لاتنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، فان ذلک شیء اعتاده؛ فلو ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء الامانته« که در این روایت ملاک تقوی و صلاحیت، راستگویی و امانتداری است نه طول رکوع و سجود و تظاهر به دینداری کما اینکه در آیه شریفه »ولایجرمنکم شنان قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی« مقصود عدالت ورزی با مخالفان و دشمنان است و اگر مردم و امام جمهوری اسلامی را با آزادی و استقلال تعریف کردند، آزادی و استقلال موافقان در هرکاری که اراده کنند نیست بلکه آزادی مردم بر اساس قانون و استقلال کشور و قوانین از سلطه زورمندان است. آیت الله طاهری در بخش پایانی بیانیه خود همه مردم و به ویژه جوانان را به حفظ آرامش فعال و مراقبت از رخنه عناصر مشکوک فراخوانده است.

 

آیت الله مقتدایی : مخالفت با نظر شورای نگهبان قانونی، شرعی و عرفی نیست

روزنامه رسالت  صفحه 1

  رئیس حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه مخالفت با نظر شورای نگهبان قانونی، شرعی و عرفی نیست، افزود: اگر چنانچه افرادی اغتشاشات را ادامه دهند خواست استکبار جهانی را انجام داده اند.آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم در گفتگو با فارس از قم با بیان اینکه ما در یک نظام و حکومت الهی که زیر نظر نظام ولایت فقیه است زندگی می کنیم، افزود: شان ولایت فقیه و جایگاه آن را مقام معظم رهبری در حوادث اخیر با تدبیر، حکمیت بسیار عادلانه و با نظرهای حکیمانه ابراز کردند و در این راستا انتخابات به نتیجه خوبی رسید. وی با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات که در سطح دنیا بی نظیر است، گفت: بعد از اختلاف نظری که برخی از کاندیداها نسبت به نتیجه انتخابات داشتند نظر مقام معظم رهبری بر این شد که اعتراضات از طریق قانون پیگیری و همه ملزم به رعایت آن شوند و در نهایت هر چه قانون حکم کرد همه نسبت به آن تمکین کنند.
    آیت الله مقتدایی با اشاره به مهلت اضافه پنج روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به اعتراضات، تصریح کرد: شورای نگهبان امین ملت است و به صورت دقیق شکایات را بررسی و به این نتیجه رسیدند که تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است.

 

آیت الله یزدی: شهادت می دهم پاک ترین انتخابات را برگزار کردیم

 روزنامه ایران صفحه 2 

درخواست سخنگوی شورای نگهبان از قوه قضائیه برای برخورد با نماینده دروغگو

 پس از تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط شورای نگهبان سخنگو و یکی از اعضای این شورا در نشست های خبری جداگانه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.
    آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان با تجلیل از حضور گسترده مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد: در پیشگاه خداوند شهادت می دهم که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از پاک ترین و سالم ترین انتخابات های برگزار شده طی 30 سال گذشته در کشور بوده است.
    رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نظارت دقیق این شورا و استفاده از روش های رایانه ای و روش های دستی در برگزاری انتخابات و حضور گسترده نمایندگان کاندیداها در پای صندوق های رای را از عوامل صحت انتخابات اعلام کرد . وی با انتقاد از اغتشاشات بعد از انتخابات بار دیگر تاکید کرد: هیچ انتخاباتی مانند انتخابات دهم پاک و سالم برگزار نشده است. وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تایید میرحسین موسوی در صورت کاندیداتوری در انتخابات دوره آینده ریاست جمهوری گفت: اگر من و امثال من در شورای نگهبان حضور داشته باشیم صلاحیت وی را تایید نخواهیم کرد شاید دیگر مردم و دوستان ایشان هم وی را تایید نکنند.
    شورای نگهبان همواره اعتراض نامزدها را محترم شمرد
    عباسعلی کدخدایی نیز با تشکر از نامزدها و هواداران آنها که فرصت حماسه حضور برای مردم را خلق کردند، گفت: بر اساس قانون اساسی مرجع نهایی رسیدگی به انتخابات شورای نگهبان است که با تایید شورای نگهبان پرونده انتخابات مختوم شده و دیگر جای هیچ اعتراض و سوالی نیست. وی به موضوع باز شماری آرا اشاره کرد و گفت: طبعاً در هر بازشماری تعداد آرا ممکن است کاهش یا افزایش یابد که بخشی از آن به خاطر خطای انسانی است اما درصد آن ناچیز است که قابل ذکر هم نیست. کدخدایی در ادامه اعلام کرد: نتیجه باز شماری 10 درصدی در گزارشی تفصیلی بیان خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم وسیع اعتراضات مجموع شکایات و مصادیق تخلفات اخذ شده چقدر است افزود: آنچه ما مکلف به بررسی هستیم شکایات مستندی است که در چارچوب قانون باشد و اگر در قالب شبهه و غیرمستند بیان شده باشد بررسی آنها امکان پذیر نیست اما باز هم در مواردی ما موضوعات را علی رغم وجود مستندات بررسی کردیم و شکایاتی که در انتخابات ریاست جمهوری این دوره مطرح شد نسبت به دوره هشتم مجلس حدود 75 درصد کاهش نشان می دهد. وی در واکنش به ادعای یکی از نمایندگان مجلس و برادر یکی از کاندیداها که گفته بود در بسیاری از تعرفه ها با یک خودکار و یک خط نوشته شده است، گفت: این موضوع از همان بخش هایی است که قوه قضائیه باید با کسانی که این گونه شائبه ها را بیان می کنند برخورد کند و باید این افراد در خصوص آنچه مطرح می کنند پاسخگو باشند و ما از قوه قضائیه می خواهیم در این زمینه با افرادی که مسائلی از این دست را مطرح می کنند برخورد کند. خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص عضویت الهام یکی از اعضای شورای نگهبان در دولت و همین طور سخنان یزدی و کعبی از اعضای شورای نگهبان در تایید دولت و اینکه آیا گمان می کنید با توجه به بیانات این افراد مردم بیطرفی شورای نگهبان را می پذیرند یا خیر سوال کرد که کدخدایی پاسخ گفت: آنچه که در ارتباط با شورای نگهبان است این است که از نظر شورای نگهبان آرای اکثریت ملاک است و اگر مصداق شما حاکم باشد در طول 30 سال گذشته وجود داشته که وزرایی از دولت در شورای نگهبان عضو باشد و از سوی دیگر تا آنجا که من در شورای نگهبان حاضر بوده ام در بررسی ها هیچگونه اعلام نظر شخصی وجود نداشته است و رویه شورا در طول 30 سال گذشته به همین گونه بوده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر کمبود تعرفه در برخی شعبه ها از ساعت 4 بعد ازظهر و اینکه برخی نتوانستند رای خود را به صندوق بیندازند بیان کرد: ما پس از 22 خرداد این موضوع را بار دیگر مورد بررسی قرار دادیم و هیچ گزارشی در این زمینه وجود نداشت و تنها در یک یا دو شعبه با تاخیر 20 و 40 دقیقه تعرفه دریافت کرده بودند و پس از ساعت 22 نیز افراد در صف برای رای دادن به داخل شعب اخذ رای هدایت شده و از آنها اخذ رای شده بود و هیچ کسی به خاطر نبود تعرفه حق رای خودش را از دست نداد.
    سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: آنچه را که نامزدها به آن اعتراض داشته اند محترم شمردیم اما ممکن است عده ای از افراد ناآگاه حرکت هایی کنند که البته این حرکت ها در همه کشورها طبیعی است مهم این است که چگونه این مسائل تدبیر شود. کدخدایی ادامه داد: در ارتباط بازشماری آرا از روزهای اول با توجه به شایعاتی که وجود داشت، به نامزدها و مردم اعلام کردیم که 10 درصد صندوق ها را بازشماری کنیم و اگر یک درصد از این شایعات درست باشد باید همه صندوق ها بازشماری شود. وی با اشاره به اظهارات برخی قبل از بازشماری صندوق ها خاطرنشان کرد: برخی به ما اعلام کردند که می دانیم اگر صندوق ها بازشماری شوند مشکلی پیدا نخواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان در خصوص دیدار نمایندگان موسوی و شورای نگهبان اظهار داشت: ما در آن جلسه هر چه گفتیم نمایندگان موسوی قانع نشدند ولی آنها هر چه گفتند ما قانع شدیم البته یک روز مانده به اتمام فرصت اعتراض یکی از شخصیت های سیاسی نیز چند مورد آورده و گفت اگر بازشماری به این نحو صورت گیرد حاضر هستیم این موضوع را خاتمه یافته بدانیم لذا ما هم موافقت کردیم و قرار بر این شد که آنها تعهد کتبی بیاورند و پس از انجام جلساتی قرار شد که توافقنامه ای امضا شود ولی مجدداً خواسته های قبلی اعلام شد لذا ما آماده بودیم که درچارچوب به اعتراض ها رسیدگی کنیم

 

/ 0 نظر / 12 بازدید