پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸

 

بالاتر از پرتگاه

روزنامه آفتاب یزد صفحه 1

  خـبــر خـیلــی کـوتـاه بـود«محسـن رضـایـی از پیگیـری شـکـایـت انـتـخـابـاتـی خـود، انصـراف داد» اقـدام دیروز رضایی را می‌توان در راستای این سخن احمدی‌نژاد دانست که »آزادی در ایران، نزدیک به مطلق است«. براساس ایـن آزادی، محسن رضایی حق دارد که در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی، شائبه‌های بسیاری را در مورد نتایج انتخابات اخیر مطرح کند؛ همان‌طور که او تا چند روز پیش حق داشت بر عدم کوتاه آمدن در این موضوع تاکید نماید و امروز با صدور یک نامه چند خطی، انصراف خود را از شکایت اعلام کند! اما لابد محسن رضایی و احمدی‌نژاد، این حق آزادی را برای دیگران نیز قائل هستند که اگر هیچ کاری از دست‌شان ساخته نیست لااقل چند سوال مهم را مطرح نمایند.

   نخستیـن سـوال آن است که آیا رضایی، برای »اعتماد از دست رفته« فکری کرده است؟ در متن نامه انصراف، رضایی هیچ اشاره‌ای به قانع شدن خود نکـرده و نشانه‌ای نیز بروز نداده است تا گویای پشیمانی او از ادعاهای قبلی باشد. به عبارت دیگر، بسیاری از مردم هنوز در اندیشه ادعاهای رضایی- از جمله رای 95 تا 140 درصدی در برخی حوزه‌های انتخابیه- هستند که او انصراف خود را اعلام می‌نماید. آیا رضایی گمان می‌کند با انصراف چند خطی و ابهام‌زای او، »اعتماد ضربه خورده مردم« بازسازی می‌شود و احساس گروه کثیری از مردم که به گفته رئیس مجلس »احساس آنها از نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی اعلام شده، متفاوت است« تغییر خواهد کرد؟

   سوال دوم در خصوص حق کسانی است که به رضایی رای داده‌اند. ستاد انتخاباتی محسن رضایی قبلا از آرای 5/3 تا 9 میلیونی او در انتخابات اخیر خبر داده بود. آیا رضایی حق دارد حق حداقل سه میلیون نفر - مابه التفاوت حداقل رای ادعایی او با میزان آرای اعلام شده توسط وزارت کشور- را نادیده بگیرد؟

  از سوی دیگر اگر ادعای اولیه رضایی گزاف بوده، او هم اکنون بایستی با شجاعت به میدان بیاید و به مردم بگوید که به آنها »دروغ« گفته شده است. محسن رضایی لابد به یاد دارد که در‌مناظره انتخاباتی با احمدی نژاد، از اینکه دولتی‌ها با ارائه برخی آمارها به مردم »مطالب خلاف واقع« گفته‌اند اظهار گلایه می کرد. او دو روز پس از انتخابات هم احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد که »چرا مطالب خلاف واقع و ادعاهای دروغ بعضی افراد در خصوص عدم شکایت کاندیداها را در یک تریبون عمومی، بازگو کرده است«.‌

   سـوال دیگر از محسن رضایی آن است که آیا پیگیری قانونی شکایات انتخاباتی- که او بیش از سایر کاندیداها بر آن اصرار داشت - را بی‌حاصل دانسته اسـت؟ اکنون که محسن رضایی با انصراف خود سوالاتی از این قبیل را در ذهن بسیاری از مردم ایجاد کرده، وزارت کشور و شورای نگهبان نباید اعلام انصراف رضایی را خاتمه یک پروژه تلقی کنند. آنها اگر به صحت صددرصدی عملکرد خود مطمئن هستند بایستی بیهوده بودن بعضی اعتراضات کاندیداها را ثابت نمایند تا از رسوب یک بدبینی در ذهن مردم جلوگیری شود.

  سوال چهارم، مرتبط با متن کوتاهی است که رضایی برای اعلام انصراف خود،‌خطاب به شورای نگهبان نـوشتـه اسـت. محسـن رضایی در این متن، به »حساسیت شرایط سیاسی - امنیتی کشور« اشاره کرده و آن را از »نتیجه انتخابات« مهمتر دانسته است. رضایی توضیح نداده که شرایط سیاسی - امنیتی کشور با چه حساسیتی مواجه است؟مگر رئیس جمهور که رئیس شورای‌عالی امنیت ملی می‌باشد به صراحت نگفته‌است که اغتشاشگران در حـد خـس وخـاشاک هستند؟ آیا وجود »خس وخاشاک« را می‌توان موجب حساس شدن شرایط امنیتی کشور دانست؟آیا اعتراض متین و غیرآشوب طلبانه کسانی که رئیس مجلس برلزوم شنیدن سخن آنان تاکید کرده است،‌آن قدر خطر ساز می‌باشد که کشور را از حالت عادی خارج و نتیجه انتخابات را در رده‌هـای بعـدی اولـویـت قرار دهد؟ نتیجه فعلی انتخابات، تداوم ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد است. رئیس دولت نهم به صراحت اعلام کرده است که رای مردم، به معنای تایید عملکرد دولت بوده و او برنامه های خود را ادامه خواهد داد. آیا محسن رضایی اظهارنظر صریح خود در خصوص این برنامه‌ها را فراموش کرده است؟ مگر او در نخستین گفتگوی عمـومـی پـس از اعلام کـانـدیداتوری اعلام نکرد »ادامه راه دولت نهم، کشور را به پرتگاه می‌برد«؟ محسـن رضـایـی بـاید با شجاعت کامل به مردم توضیح دهد که ادعای آن روز او یک »دروغ تبلیغاتی« برای اخذ رای بوده یا آنکه امروز، شرایطی بدتر از »پرتگاه« در برابر کشور می بیند که حاضر شده است به حرکت کشور به طرف پرتگاه - ادامه برنامه‌های دولت نهم - تن دهد؟

  البته احتمال سومی هم وجود دارد. این احتمال بسیار ضعیف، دریافت نشانه‌هایی است که محسن رضایی را به ایجاد تغییر کلی در راهبردها و راهکارهای احمدی نژاد، امیدوار و بلکه قانع ساخته است. ‌ ‌

  اگر این گونه است محسن رضایی بایستی همین امروز، به شفاف سازی بپردازد. این شفاف سازی قاعدتاً برای بازسازی اعتماد ضربه خورده بسیاری از مردم و یا تغییر احساس »گروه عمده‌ای از مردم« نسبت به نتایج انتخابات - که علی لاریجانی از حق آنها دفاع کرد - کمکی نمی نماید اما اولاً می تواند تغییر ناگهانی موضع رضایی را برای عده ای از مردم که به او اعتماد کرده‌اند »توجیه پذیر« نماید. ثانیاً این شفاف سازی، گروه‌هایی از مردم را به تغییر در برخی راهبردها و راهکارها، امیدوار می سازد؛ شاید این امیدواری بخشی از سرخوردگی‌ها و نگرانی های ایام اخیر آنها را، جبران نماید.

   کسی که حدود یک ماه قبل ادامه برنامه‌های دولت نهم را به معنای »حرکت به سوی پرتگاه« دانسته است بایستی به مردم ثابت کند که تصمیم اخیر او کشور را از پرتگاه دور می سازد. در غیر این صورت برای کسانی که سخن یک ماه قبل رضایی را باور کرده‌اند حتی تصور شرایطی که ممکن است »بدتر از پرتگاه« بوده و لذا این کاندیدای ظاهراً جدی را به پذیرش ادامه راه دولت نهم قانع ساخته است بسیار آزار دهنده خواهد بود.

 

بازشماری آرا در هیچیک از حوزه ها صورت نگرفته است

روزنامه اعتماد صفحه 2

واکنش نماینده محسن رضایی به اظهارات کدخدایی درباره کاهش آرای محسن رضایی در بازشماری

  چند ساعت پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان در خبری اعلام کرد در صندوق های بازشماری شده در حضور نماینده محسن رضایی نه تنها هیچ مورد تخلفی دیده نشد، بلکه آرای رضایی کمتر هم شد علی احمدی که از سوی رضایی برای پیگیری شکایت انتخاباتی وی معرفی شده است، سخنگوی شورای نگهبان را به «خلاف گویی» متهم کرد. احمدی که از نزدیکان محسن رضایی است، ضمن هشدار و انتقاد از سوء استفاده برخی از افراد و رسانه ها از ایثار، صبوری و متانت دکتر رضایی تاکید کرد؛ ما حق پیگیری و شکایت از خاطیان و متخلفان احتمالی حقیقی و حقوقی مسوولان انتخابات ریاست جمهوری دهم در مراجع قانونی و قضایی وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 94 قانون انتخابات ریاست جمهوری کشور را برای خود محفوظ می دانیم.
وی در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد؛ بازشماری آرا به دلیل عدم همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور در هیچ یک از استان ها و حوزه های مورد توافق صورت نگرفته است.
وی در گفت وگو با «تابناک» ضمن بیان مطلب فوق، در ادامه بیان داشت؛ در استان کرمانشاه نیز که بازشماری آغاز شده بود به دلیل عدم دسترسی نمایندگان ما به همه کنترل های لازم و فرم های کلیدی 28 ، 23 ، 22 و 29 این بازشماری در همان ابتدا متوقف شده است بنابراین سخنان آقای کدخدایی و اطلاعیه ستاد انتخابات کشور خلاف واقع بوده و تکذیب می شود.
   علی احمدی در ادامه گفت وگوی خود تاکید کرد؛ دلایل و مستندات اخلال و عدم همکاری در بازشماری طی دو نامه مفصل به اطلاع جناب آقای کدخدایی رسیده است.
   وی همچنین افزود؛ البته اگر آقایان اظهارات خلاف واقع را تکذیب نکرده و به چنین سخنانی ادامه دهند، آن موقع مجبور خواهیم شد مکاتبات با شورای نگهبان و دلایل و مستنداتی که منجر به انصراف و عدم پیگیری آقای رضایی از بازشماری آرا شده است را منتشر کنیم تا ملت شریف ایران در جریان حقایق این اقدام و وقایع پشت صحنه آن قرار گیرند.
کدخدایی؛ آمار رضایی کم شد
  این واکنش به سخنان سخنگوی شورای نگهبان پس از آن صورت گرفت که «عباسعلی کدخدایی» اعلام کرد نتایج بازشماری های صورت گرفته نشان می دهد آرای «محسن رضایی» نه تنها افزایش نداشته است بلکه در یکی دو مورد کاهش داشته است.
  سخنگو و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با اشاره به نامه ارسالی از سوی محسن رضایی به شورای نگهبان در مورد پس گرفتن شکایتش به ایسنا گفت؛ به نظر ما حرکت خوبی بود و آقای رضایی وضعیت را درک کردند که از این جهت قابل قدردانی است اما نتایجی که از بازشماری های صورت گرفته به دست آمد نشان از افزایش میزان آرای آقای رضایی ندارد و در یکی دو مورد کاهش هم داشته است. کدخدایی ادامه داد؛ سعی می کنیم کسانی را که ابهام و سوالاتی دارند دعوت کنیم تا مسائل خود را مطرح کنند و ما نیز توضیحات خود را ارائه دهیم و اگر لازم است بررسی بیشتر صورت گیرد.
  وی با اعلام صحت انتخابات میان دوره یی مجلس شورای اسلامی و ارائه نتیجه آن به وزارت کشور اظهار کرد؛ صحت انتخابات میان دوره یی مجلس خبرگان رهبری هنوز در دست بررسی است و در صورت رسیدن به نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
انصراف رضایی از پیگیری شکایتش
  ماجرای تخلفات انتخاباتی دیروز با این خبر وارد فاز تازه یی شد.«محسن رضایی» کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نامه یی به دبیر شورای نگهبان انصراف خود را از پیگیری شکایت های مطرح شده اعلام کرد.
  به گزارش ایسنا، در نامه رضایی به جنتی آمده است؛ «احتراماً به استحضار می رساند طبق روال قانونی، دغدغه ها و شکایات مربوط به انتخابات ²² خرداد را که حماسه یی بی نظیر و نمود بارز مردمسالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، در روزهای گذشته به آن نهاد محترم که مرجع رسیدگی قانونی به شکایات است، منعکس کرده و در این پیگیری نیز جدی بودم. اما با توجه به محدودیت زمانی، اکنون که وضعیت سیاسی- امنیتی و اجتماعی کشور وارد شرایط حساس و تعیین کننده یی شده که از نتایج انتخابات مهم تر می باشد، لذا وظیفه می دانم خود و دیگران را به کنترل وضعیت فعلی ترغیب کنم و از آنجا که عهدی با خدای خود بسته ام تا همواره سربازی فداکار برای انقلاب اسلامی، رهبری و مردم باشم، بدین وسیله انصراف خود را از پیگیری شکایت های مطرح شده اعلام می دارم.»
اطلاعیه ستاد انتخابات کشور
  در تحولی دیگر کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور نیز با صدور اطلاعیه یی اعلام کرد در صندوق هایی که با حضور نمایندگان دکتر محسن رضایی بازشماری شده است، هیچ گونه مغایرتی با نتایج شمارش آرا مشاهده نشده است.
  به گزارش مهر در ابتدای اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور آمده است؛ پیرو موافقت شورای محترم نگهبان با بازشماری تعداد 10 درصد از کل صندوق های اخذ رای و ابلاغیه ستاد انتخابات کشور به فرمانداری ها، به این وسیله و با توجه به انصراف جناب آقای دکتر محسن رضایی از پیگیری شکایت های
مطرح شده فقط نتایج تعدادی از صندوق ها که قبل از انصراف نامبرده با حضور نماینده ایشان بازشماری گردیده است جهت استحضار مردم شریف ایران اسلامی اعلام می گردد.
این اطلاعیه در پایان می افزاید؛ هموطنان عزیز و گرامی استحضار دارند که نماینده نامزد محترم در بازشماری آرای صندوق حضور داشتند و صورتجلسه را امضا نموده و به اتفاق اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت شهادت داده اند که هیچ گونه مغایرتی با نتایج شمارش آرا مشاهده نشده است.

 

آیت الله صانعی و فجایع اخیر

روزنامه رسالت  صفحه 2 

نویسنده: بهزاد حمیدیه

  آیت الله یوسف صانعی هفته گذشته، پیام تسلیت و همدردی صادر فرمودند که ذیلامتن آن آمده است:


    بسمه تعالی
«  ولئن متم او قتلتم لالی الله تحشرون »
    ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان فجایع اخیر و آرزوی سلامت و بهبودی برای مجروحان بالخصوص دانشجویان فرهیخته و گرانقدر دانشگاه تهران، شیراز، اصفهان وسایر شهرها که درجهت احقاق حق اعتراض کرده و خواهان رفع شبهه از انتخابات و آرای خود - که حق آنان است - می باشند «و ما للناس فللناس» تاسف و تاثر شدید و انزجار خود را از عاملین این حوادث اعلام نموده و امیدوارم اهداف و خواسته های آنان از طرف مسئولین نظام، که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند، به عینیت رسیده و از مرحله خواستن به ظهور و تحقق نائل آید.
     یوسف صانعی
    27خرداد1388
    23جمادی الثانی 1430


    این پیام حاوی چند نکته است:
    -1آیه ابتدا در سوره آل عمران (آیه 158) قرار دارد و معنایش آن است که چه در صورت مرگ طبیعی و چه در صورت کشته شدن در جنگ و جهاد، به هر حال، انسان به سوی خدا محشور می شود. این آیه هیچ مدحتی در خود ندارد و صرفا در مورد آن است که چه به جهاد بروید و آنجا کشته شوید و چه سرباز زنید و به مرگ طبیعی بمیرید، مرجع و مآب واحدی در انتظار شما است. این آیه خصوصا با توجه به آیات قبلش، تنها می تواند نوعی تحریض و تشویق باشد که به جهاد و جنگ بروید و از مرگ نهراسید. اگر این معنای ضمنی نادیده گرفته شود کاربرد این آیه در این مقام کاملاخنثی و بدون ارزشگزاری می نماید. پس یا آیت الله صانعی، این آیه را جهت نصیحت صرف آورده اند که همگان بدانند به سوی خدا خواهند رفت و پاسخگوی اعمالشان خواهند بود و یا تشجیع ضمنی کرده اند به شرکت در اعتراضات و نهراسیدن از مرگ!
    -2هدف قربانیان و مجروحان از اعتراض را احقاق حق و رفع شبهه از انتخابات و آرای خود قلمداد کرده اند. آیا ایشان قربانیان بسیجی و نظامی را نادیده می گیرند؟! آیا ایشان قربانیان آشوبگر و ضد نظام را در میان نمی بینند؟! تعمیم نابجا در این پیام آشکار است. می شد به جای تعبیر مطلق (قربانیان)، از تعبیر مقید (قربانیانی که صرفا برای احقاق حق به میدان آمده بودند) استفاده می فرمودند.
    -3«ما للناس فللناس:» این قاعده فقهیه را می توان جواب یک سوال دانست: آیا مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی مشروع و حلال است؟ به نظر آیت الله صانعی، عناوینی همچون مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی یا کاری که به رغم یک فایده متوهمه، موجب اختلال کل نظام و ضربه خوردن نظام اسلامی شود، حرمت ندارند. یعنی مخالفت و تجمع اعتراضی بدون مجوز در خیابان، یک امر سکولار است، چون امری مربوط به مردم است و ربطی به دین ندارد.
    -4باید اهداف و خواسته های معترضین از طرف مسئولین نظام به عینیت برسد. می توان از آیت الله صانعی پرسید که آیا رفع شبهه از طریق اعتراض خیابانی، دارای عقلانیت است یا خیر. مگر مسئولین از طریق قانونی و بررسی های شورای نگهبان در صدد رفع شبهات نیستند؟ در حالی که اقدامات کاملی از سوی مسئولین ذیربط در حال انجام است، عده ای با شتاب زدگی به خیابان ریخته اند و بر اثر خشونت های طرفین دعوا، برخی از دو طرف کشته شده اند. آیا باید به کشته شدگان یک طرف که آغاز کننده ماجرا بوده اند تسلیت گفت و آنها را نواخت؟! اگر قرار بر اردوکشی خیابانی و گرفتن حق از این طریق باشد، طرفداران دکتر احمدی نژاد و دیگر مردمی که خواهان آرامش و اجرای قانون هستند، حق دارند به خیابان بریزند و از باب ماللناس فللناس، بر حق برخورداری از آرامش و امنیت و نیز اقتدار نظام که زیر سوال رفته و صداقت نظام و درستی آرا و شکوهمندی انتخابات که از سوی تظاهرات کاندیدای معترض، خدشه دار شده اند بشورند و فریاد بزنند. آیا آیت الله صانعی در این حمایت یک جانبه خود از یکی از اطراف ادعا، نسبت به عواقب خطرناک آن اندیشیده اند؟!

 

پیشنهاد جدید کروبی به احمدی‌نژاد

روزنامه اعتماد ملی صفحه 1

در جمع کارکنان روزنامه اعتماد ملی مطرح شد

  مهدی کروبی به احمدی‌نژاد پیشنهاد برگزاری دو تجمع جداگانه داد. او روز گذشته در تحریریه روزنامه اعتماد ملی حاضر شد و با اعضای تحریریه گفت‌وگو کرد و درباره انتخابات گفت: من پیشنهادی برای آقای احمدی‌نژاد دارم. وزارت کشور اجازه برگزاری یک تجمع را به ما بدهد بعد ما در یک نقطه تهران تجمع برگزار می‌کنیم، ایشان نیز همزمان در نقطه دیگر تجمعی برگزار کند. آن وقت ایشان ببیند که مردم از کدامیک استقبال می‌کنند. از آنها یا از اصلاح‌طلبان. بنابراین گزارش جلسه شورای سیاستگذاری روزنامه اعتمادملی دیروز با حضور صاحب امتیاز آن برگزار شد و چنین بود که دیروز مهدی کروبی میهمان روزنامه اعتمادملی شد تا نه تنها از کارمندان این روزنامه برای تلاشان در عرصه اطلاع‌رسانی شفاف قدردانی کند بلکه به آنها بگوید که در شرایط پیش آمده نیز مانند گذشته در چارچوب نظام و در جهت تحکیم جمهوری اسلامی گام بردارند. مهدی کروبی پس از پایان جلسه شورای سیاستگذاری روزنامه اعتمادملی با حضور در جمع اعضای تحریریه و فنی روزنامه اعتمادملی با اشاره به تلاش‌های بزرگان برای حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: «در عرصه این انتخابات تلاش همه بزرگان برای حضور حداکثری مردم بود و حتی گروه‌هایی که انتخابات دوره قبلی را تحریم کرده بودند در عرصه این انتخابات حضوری فعال داشتند و مردم را به شرکت در آن دعوت می‌کردند. به‌این‌ترتیب بود که قبل از برگزاری انتخابات همواره در گفت‌وگو با خبرنگاران خارجی به آنها می‌گفتند که شما روز انتخابات شاهد حضور گسترده مردم خواهید بود چرا که اینگونه احساس می‌شد که مردم به تغییر در شرایط می‌اندیشند و تنها راه تغییر را نیز حضور در انتخابات و از طریق صندوق‌های رای می‌دانستند. البته ما هم مردم را به حضور گسترده در انتخابات ترغیب می‌کردیم و معتقد بودیم که حضور گسترده مردم هر نوع اراده‌ای را که قصد تضعیف‌کردن جمهوریت نظام را دارد، پودر می‌کند و از بین می‌برد. وی با اشاره به حوادثی که در عرصه این انتخابات پیش آمد، گفت: «اما شیرینی حضور گسترده مردم در انتخابات توسط مجریان آن تلخ شد و مردم نیز از این موضوع ناراحت و سرخورده شدند بنابراین شاهد حضور خودجوش مردم در اعتراض به روند برگزاری انتخابات بودیم. ‌کروبی تاکید کرد: «شعارهای مردم در راهپیمایی‌هایی که شرکت می‌کردند، مشخص بود. آنها شعاری علیه نظام سر نمی‌دادند بلکه با سردادن تکبیر و فریاد زدن الله اکبر خواستار احقاق حقشان و تعیین تکلیف رای خود بودند اما متاسفانه عده‌ای به این مردم انگ و بهتان زدند و گفتند که این فریادها صدای صهیونیست و ضد انقلاب است ولی گفتن این حرف‌ها نتیجه‌ای ندارد زیرا مردم به آگاهی سیاسی رسیده‌اند.» دبیر کل حزب اعتمادملی تصریح کرد: «هنگامی که انتخابات برگزار شد و چنان نتیجه‌ای بر آن رقم خورد من همواره تاکید می‌کردم که ما به شورای نگهبان حرفی نخواهیم زد و به آن اعتراضی نداریم بلکه ما نسبت به عملکرد قوه مجریه و وزارت کشور معترض هستیم.»‌وی با اشاره به تنوع مذهبی و قومیتی درکشور گفت:«در ایران مردمی با مذاهب و قومیت‌های مختلف زندگی می‌کنند بنابراین من به برخی توصیه می‌کنم که به گونه‌ای رفتار نکنند که خود را وابسته به خدا بدانند و دیگران را ضد دین معرفی کنند. چرا این روزها برخی می‌گویند کسانی که به انتخابات اخیر معترض هستند از پیکره انقلاب جدا شده‌اند من به این افراد می‌گویم که آیا شما شاقول انقلاب هستید که اینگونه حرف می‌زنید شما درکجای حرکت و مبارزات انقلاب حضور داشتید که امروز درباره کسانی که سال‌ها برای پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کنار امام (ره) و دیگر نیروهای انقلابی مبارزه کرده‌اند اینگونه صحبت می‌کنید. این نظام متعلق به همه مردم است و 98 درصد از مردم به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داده‌اند.» وی با اشاره به سوابق کاندیداهای این انتخابات گفت: «کسانی که در انتخابات کاندیدا شده بودند خود از نیروهای انقلابی و مدیران این کشور بودند و حضور آنها باعث شد مردم در عرصه انتخابات حاضر شوند ولی متاسفانه به‌رغم حضور نیروهای انقلابی و حضور گسترده مردم این حادثه تلخ روی داد. وی خاطرنشان کرد:‌«البته کسانی که به آقای احمدی‌نژاد هم رای داده‌اند متعلق به این نظام هستند ولی آنها در اقلیت حضور دارند و نمی‌توان نظر اقلیتی را به اکثریت تحمیل کرد.»‌مهدی کروبی در ادامه در حالی که ابراز امیدواری کرد تا هرچه سریع‌تر دستگیرشدگان اخیر آزاد شود از پیگیری روند آزادی آنها خبر داد. وی با ابراز تاسف از بازداشت محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتمادملی گفت: «صاحب امتیاز این روزنامه من هستم و اگر مطلبی منتشر می‌شود مسوولیت آن با بنده و مدیر مسوول روزنامه است و حتی من اعلام کرده‌ام که اگر نامه‌ای یا بیانیه‌ای از طرف بنده نوشته می‌شود مسوولیت آن با بنده است نه کسی که آن را حروف‌چینی می‌کند و یا برای چاپ در روزنامه یا سایت آن را تنظیم می‌کند.» وی با اشاره به ادامه فعالیت روزنامه تاکید کرد: «ما کارمان را در چارچوب نظام انجام می‌دهیم البته حقمان تضییع شده است که باید پیگیری کنیم. ما در چارچوب خط جمهوری اسلامی مبتنی بر تفکر حضرت امام (ره) که معتقد بود «میزان رای ملت است» حرکت می‌کنیم و به آن اعتقاد داریم.» وی با تاکید بر اینکه همواره باید در برابر سختی‌ها مقاومت کرد و به مبارزه با آن پرداخت، گفت: «من بارها در برابر چنین شرایط سختی قرار گرفته‌ام و تهمت‌های بسیاری را تحمل کرده‌ام و دیگر روئین‌تن شده‌ام و اکنون نیز به شما می‌گویم که باید به فعالیت خود در چارچوب نظام ادامه دهید و از سختی‌ها نهراسید.»

 

دیگه چه خبر؟

روزنامه ایران صفحه 3 

دستگیری ضاربان یک بسیجی در اغتشاشات اخیر تهران
      دو تن از عوامل اغتشاشات اخیر که مبادرت به ضرب و شتم یک بسیجی کرده و تصاویر آن از طریق سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شده، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند. در پی پخش تصاویر حمله عده ای از اغتشاشگران در بخش های خبری سیما و تماس هموطنان با ستاد خبری وزارت اطلاعات افراد مذکور شناسایی و بازداشت گردیدند. در ادامه تحقیقات به عمل آمده، مشخص شد که یکی از دو فرد دستگیر شده، دارای سابقه گروهکی می باشد.
 نتانیاهو خواستار توجه بیشتر به معترضان ایرانی شد
    نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توجه بیشتر به معترضان به دولت ایران شده است. «بنیامین نتانیاهو»، اظهار داشته: تضمین صلح در خاورمیانه در گرو ایران ضعیف است. به گزارش رسانه های محلی ایتالیا، نتانیاهو در دیدار رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا اظهار داشته: اگر ایران قوی باشد، صلح نیز از ما دور خواهد شد. اگر رژیم تهران ضعیف شود، آنگاه ما به صلح خواهیم رسید. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به معترضان به دولت ایران شده که به ادعای وی نشان دهنده قساوت رژیم ایران است.
 پیروزی رقبای احمدی نژاد ایران را به سوی غرب سوق می داد
    یک کارشناس روس اظهار داشته رقبای احمدی نژاد در انتخابات در صورت پیروزی ایران را به سرعت به سوی غرب سوق می دادند. به گزارش «فرست نیوز»، «الکساندر کوزنتسوف» اظهار داشته: پیروزی «محمود احمدی نژاد» در انتخابات بسیار مفیدتر از پیروزی کاندیداهای دیگر است. این کارشناس روس در خصوص این موضوع گفته این امر حقیقت دارد که احمدی نژاد از توسعه روابط و همکاری ها با روسیه حمایت می کند، اما زمانی که جناح های سیاسی لیبرال در ایران که نمایندگان گروه های سرمایه دار هستند بر سر کار می آمدند، ممکن بود به سرعت این کشور را به سوی غرب سوق دهند.
 ادامه تلاش رسانه های بیگانه برای ناآرام نشان دادن ایران
    در حالی که خیابان های تهران طی سه روز اخیر کاملاً آرام است شبکه های «سی ان ان»، «بی بی سی»، «العربیه»، «الجزیره» و دیگر شبکه های تلویزیونی در بخش های خبری خود زمانی را به پخش تصاویر آرشیوی از اغتشاشات هفته گذشته در تهران اختصاص داده که عمدتاً از طریق موبایل گرفته شده و وضوح مناسبی ندارد. برخی از شبکه های همچون العربیه که به ضد ایرانی بودن شهرت دارد، تصاویر مربوط به کشته شدن ندا صالحی آقا سلطان را به عنوان یکی از دستاویزهای خود در ارائه گزارش های مغرضانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده و با پخش مکرر تصاویر در صدد القای نیات خود به مخاطبانش است.
 عامل تیراندازی به ندا صالحی تحت تعقیب است
    یک مقام آگاه از تعقیب عامل تیراندازی به ندا صالحی آقاسلطان خبر داد و گفته: ماموران نیروی انتظامی به سرنخ هایی درباره عامل این تیراندازی دست یافته اند. این مقام مسئول با اشاره به سرنخ هایی که از عامل تیراندازی، نوع اسلحه و گلوله و چگونگی شلیک به دست آمده، افزوده: با تحقیقات به عمل آمده از طریق دوربین های حاضر در صحنه، اظهارات شهود، بررسی محل حادثه، شناسایی و بازجویی از افراد حاضر در صحنه و گزارش پزشکی قانونی، مشخص شده است فردی به وسیله یک اسلحه قاچاق به طرف تنی چند از حاضران در خیابان کارگر شمالی تیراندازی می کند که یکی از این گلوله ها از پشت به ندا صالحی اصابت می کند. وی تاکید کرده: در هفته های اخیر، نیروهای امنیتی و انتظامی کشور ده ها قبضه اسلحه قاچاق از نوع اسلحه ای که به سمت ندا صالحی شلیک شده، از قاچاقچیان سلاح و در برخی منازل تیمی گروهک ها کشف کرده اند که این محموله ها عمدتاً از مرزهای غربی وارد کشور شده بودند.
 طراحی کودتای مخملی در ایران در اندیشکده امریکایی بروکینگز
    مرکز سابان وابسته به اندیشکده امریکایی بروکینگز طی گزارش مفصلی راهکارهای لازم برای کودتای مخملی در ایران و حمایت از مخالفان نظام را قبل از انتخابات طراحی کرده بود. به گزارش مرکز ایرانی تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم، آنچه در گزارش 160 صفحه ای مرکز سابان مشهود است، «کار ویژه» اغتشاش و گسترش و سپس استمرار آن تا مرحله فروپاشی است که خنثی کردن آن هوشیاری عمومی را می طلبد. مرکز آمریکایی سابان با بررسی سناریوهای مختلف علیه ایران، در کنار گزینه های مطرح دیپلماتیک و نظامی، موضوع تغییر حکومت در ایران را از طریق کودتای مخملی، با ایجاد اغتشاش و هدایت آن توسط اپوزیسیون، تا مرحله فروپاشی و سپس حمله نظامی و اشغال کشور، در شرایط فعلی مناسب ترین گزینه تشخیص داده است.
 «سیا» به دنبال ایجاد جنگ داخلی در ایران بود
    یک نشریه امریکایی با افشای نقش نامزد شکست خورده انتخابات ایران، نوشته: سازمان جاسوسی امریکا برای ایجاد جنگ داخلی در ایران تلاش می کرده است. هفته نامه امریکن فری پرس به قلم دکتر رافائل جانسون، با تعجب برانگیز خواندن ادعای نادرست بودن انتخابات ایران توسط امریکا نوشته: سیا از زمان کودتای سال 1953 که برای سرنگونی دولت مصدق انجام شد در تحرکات برای تغییر حکومت ایران مشارکت داشته است، به طوری که هم اکنون احتمال همکاری برخی حامیان میرحسین موسوی با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، موساد وجود دارد.
معاون وزیر جنگ بوش: با موسوی مستقیماً تماس بگیریم
    پل ولفوویتز معاون وزیر جنگ در دولت بوش که از نظریه پردازان کلیدی نومحافظه کار و از طراحان اصلی جنگ علیه عراق بود، گفت: به نظر من لازم است که امریکا با موسوی تماس مستقیم بگیرد. البته اگر او مایل به ارتباط نباشد، نباید ما اصرار کنیم، اما در هر حال بهتر است او بداند که می تواند یک خط ارتباط مستقیم با ما داشته باشد. وولفوویتز که به صهیونیست بودن و همچنین ارتباط با برخی ایرانیان ضد انقلاب و وابستگان رژیم پهلوی در امریکا مشهور است، با اشاره به اظهارات اوباما مبنی بر ضرورت پرهیز از دخالت مستقیم دولت امریکا در ایران در گفت و گو با سی ان ان افزود: من این نگرانی را می فهمم. ما نباید به گونه ای عمل کنیم که به مخالفان حکومت ایران انگ عوامل داخلی امریکا بخورد، اما به نظر من مخالفان حکومت به طور کامل روشن نشان داده اند که خواهان حمایت و کمک جهان هستند.
 دستگیری یک تیم خبری مشکوک در تهران
    اوایل هفته، در روزهای اغتشاشات آشوبگران و اوباش مدعی حمایت از یک کاندیدا یک تیم خبری در خیابان آزادی دستگیر شد. بنا بر این گزارش این تیم با یک دوربین حرفه ای در ساختمانی در تقاطع بزرگراه یادگار امام - خیابان آزادی درحال تصویربرداری از درگیری های اوباش و ارسال آن به صورت مستقیم به برخی شبکه های ماهواره ای بود.
«خلیج الفارسی» زینت بخش نامه اسطوره پان عربیسم
    سایت خبری «الجوار» اقدام به انتشار دست نوشته ای از جمال عبدالناصر، رهبر و رئیس جمهور فقید مصر نموده که در آن از واژه «خلیج فارس» استفاده کرده است. این یادداشت که تاریخ صدور آن توسط ناصر به 30 آگوست 1968 برمی گردد ،حاوی پیام تبریک وی به سران بحرین به مناسبت آغاز سال جدید قمری است. نکته مهم این پیام تبریک، آن است که جمال عبدالناصر به صراحت از اصطلاح «خلیج الفارسی» استفاده کرده است. این سایت خبری به نقل از کارشناسان می افزاید: نباید با این موضوع احساساتی برخورد کنیم و باید کارشناسان درباره این یادداشت و مفهوم آن و همچنین آثار مترتب براین گونه اسناد اظهار نظر کنند.
 اغتشاشات اطراف مسجد لولاگر 6 کشته برجای گذاشت
    یک منبع آگاه گفته: اغتشاش های اخیر در اطراف مسجد لولاگر 6 کشته بر جای گذاشت. یک منبع آگاه در خصوص تعداد کشته شدگان اغتشاشات روز شنبه گفته: در درگیری های روز شنبه که در خیابان آذربایجان تهران اتفاق افتاد، تعدادی مصدوم به بیمارستان لولاگر منتقل شدند که از این تعداد 6 نفر جان باختند. وی ابراز داشته: نکته جالب توجه این است که تمام کشته شدگانی که به بیمارستان لولاگر برای درمان منتقل شده بودند با سلاح های غیرسازمانی و با تیر مستقیم کشته شده بودند.
خودکشی رسانه ای یک سایت اپوزیسیون برای حمایت از موسوی
    سایت «روزآنلاین» وابسته به اپوزیسیون و عناصر ضدانقلاب خارج از کشور در اقدامی ناشیانه که بیشتر به خودکشی رسانه ای شباهت دارد، مصاحبه روز پنجشنبه 28 خرداد روزنامه ایران با ابراهیم رجب پور، پدر و همسر دو قربانی تجمعات غیرقانونی حامیان موسوی را که موسوی و حامیانش را مسئول شهادت اعضای خانواده خود دانسته بود، بازسازی کرده و به عنوان مصاحبه ای با سوال ها و جواب های ساختگی، به نفع میرحسین موسوی تغییر داده است!
 امریکا و اسرائیل همواره در پی تزلزل نظام ایران هستند
    یک روزنامه سوری در گزارشی تاکید کرد امریکا و اسرائیل با ایجاد بحران در ایران سعی در غافل نگه داشتن منطقه جنایات امریکا و اسرائیل دارند.
    در روزنامه عربی «شام پرس» آمده به نظر می رسد تظاهرات و اغتشاشاتی که این روزها در خیابان های تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود نیز در راستای به ضعف کشاندن نظام ایران از جانب کشورهای غربی به ویژه امریکا و اسرائیل است به گونه ای که آنها با فراهم ساختن تمامی امکانات و شرایط ریشه های فتنه را ایجاد کرده اند.

 

در صفحات روزنامه ها می خوانیم

روزنامه اعتماد صفحه 2 

  از آنجایی که امکان مطالعه همه روزنامه ها برای مردم امکان پذیر نیست، از این پس برخی اخبار را که در روزنامه های سراسری کشور منتشر می شود جهت اطلاع خوانندگان محترم از مطالب این جراید در این ستون می خوانید.
    
    روزنامه اعتماد ملی اسامی کامل فعالان سیاسی دستگیرشده تا امروز را چاپ کرده است. براساس گزارش اعتماد ملی تاکنون محسن میردامادی، عبدالله رمضان زاده، سیدمصطفی تاج زاده، سعید حجاریان، محسن صفایی فراهانی، محسن امین زاده، علی تاجرنیا، سعید شیرکوند، حمزه کرمی، شهاب الدین طباطبایی، بهزاد نبوی، محمد توسلی، محمد عطریانفر، محمدعلی ابطحی، محمد قوچانی، جهانبخش خانجانی، علی محقر، هدایت الله آقایی، عبدالله مومنی، عبدالفتاح سلطانی، محمدرضا جلایی پور، احمد زیدآبادی، سعید لیلاز، اردشیر امیرارجمند، سمیه توحیدلو، عماد بهاور، ژیلابنی یعقوب، بهمن احمدی امویی، کیوان صمیمی، عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، مازیار بهاری، اکبر بیاتی، مجتبی پورمحسن، پیمان عارف، علی وفقی، حمزه غالبی، سعید نیکخواه، رضا همایی، ذاکری، هانیه یوسفیان، ضیاءالدین نبوی، علیرضا خوشبخت، زهرا توحیدی، سجاد بازوند، مجید دری، جواد امام، مجید نیری، حجت اسماعیلی، محسن باستانی، مهرداد بال افکن، غفار فرزدی، مجید جابری، رحمت الله امیری، روح الله رحیم پور، امیرحسین جهانی، علی اشرف سلطانی آذر، رحیم یاوری، محمدرضا احمدی نیا، احمد افجه یی، مجتبی خندان، سعید زراعت کار، روح الله شفیعی، علی مهرداد، بهزاد باشو، سیدخلیل میراشرافی، روح الله شهسوار، علی تقی پور، سعید نورمحمدی، رضا شمس آبادی و امیرحسین شمشادی دستگیر شده اند. عباس عبدی نویسنده اعتماد ملی نیز در یادداشتی با عنوان در فضای بیم و امید می نویسد: راه حل حقوقی قضیه عملاً نتیجه مطلوب را نمی دهد، زیرا مرجع حقوقی رسیدگی کننده نسبت به دو طرف ماجرا بی طرف نیست و حکمی که خواهد داد، از اکنون قابل پیش بینی است. ضمن اینکه مردم و معترضان منتظر صدور حکم نیستند، بلکه منتظر پاسخ به شبهات ارائه شده ستادهای سه نامزد معترض از سوی حکومت هستند، و طبعاً چنین انتظاری برآورده نخواهد شد. راه حل دیگر که برخی از افراد پیشنهاد کرده اند تشکیل هیات رسیدگی کننده بی طرفی است که حتی در صورت موافقت کلی با آن باز هم ترکیب چنین هیاتی مورد توافق نخواهد بود و طرفین هم زیر بار نتیجه آن نخواهند رفت. زیرا مجادلات طرفین به گونه یی درآمده است که منطق و بررسی حقوقی و حتی منصفانه پیشاپیش، حداقل از سوی یکی از طرفین محکوم به شکست است. بنابراین چه باید کرد؟ به نظر من یک راه منطقی و معقول وجود دارد: راهی که اولاً شکست یا پیروزی قطعی یک طرف را نتیجه ندهد و اصطلاحاً بازی برد - باخت نشود. ثانیاً شان و جایگاه قدرت و حکومت را حفظ و مردم را هم آرام و قانع کند. این همان راهی است که در چنین بحران هایی کارساز خواهد بود، و اتفاقاً یکی از مراجع محترم تقلید به نحوی به آن اشاره کرده اند، به این معنا که طرفین قدری از مواضع خود عقب نشینی و مصالحه یی مفید را تجربه کنند. برای تحقق این هدف می توان قضیه را به قبل از 22 خرداد بازگرداند و به طور همزمان معترضان ادعای تقلب و مخدوش بودن انتخابات را پس بگیرند و حکومت هم ادعای مقابل را کنار بگذارد، و با استفاده از اختیارات حکومت دستور تجدید انتخابات صادر شود و همه نیروهای سیاسی نیز به طور کامل و دربست از این تصمیم استقبال کنند و تمامی ادعاهای له یا علیه انتخابات را کنار بگذارند. به نظر من چنین تصمیمی برای حکومت شایسته است و هیچ گاه موجب بدعت نخواهد بود، زیرا وجود نوعی اعتماد به نفس و شجاعت را در قدرت به نمایش می گذارد. اگر ما به هر دلیلی قطعنامه 598 را به رغم ادعاهای بحق خود پذیرفتیم، پس چرا از ورود در تکرار آزمونی کم هزینه که مستلزم از دست دادن هیچ حقی نیست، پرهیز کنیم؟ پذیرش قطعنامه 598 بهترین مصداق از میزان شجاعت رهبری انقلاب بود. روزنامه دولتی ایران در ستون دیگه چه خبر خود از فردی به نام «جیمز پتراس» خبر داده که می گوید مدعیان تقلب در انتخابات حتی یک برگ مدرک ندارند. این روزنامه نوشت: «پروفسور جیمز پتراس با تاکید بر حمایت لابی صهیونیستی از معترضان به نتایج انتخابات ایران تاکید کرده حمایت غرب از معترضان در حالی انجام می شود که آنها حتی یک برگ سند مکتوب یا مدرک شفاهی مبنی بر بروز تقلب در انتخابات ارائه نکرده اند.» روزنامه وطن امروز نیز در صفحه سوم خود نوشت: «پس از اظهارات غیرمسوولانه علی لاریجانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، شبکه های خبری بی بی سی (وابسته به دولت انگلیس)، سی ان ان (وابسته به پنتاگون) و صدای امریکا (وابسته به سازمان جاسوسی امریکا) با استناد به اظهارات وی ادعای بروز تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ایران را بار دیگر به محور برنامه های خبری خود تبدیل کردند.» روزنامه سرمایه هم به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت: «در روزهای اخیر تعداد زیادی اسلحه گرم از مبادی مختلف وارد شهر تهران شده است به طوری که در برخی مناطق خاص سلاح گرم به راحتی و با نازل ترین قیمت در دسترس آشوبگران قرار دارد.» همین روزنامه خبر بازداشت 25 نفر از کارکنان روزنامه کلمه سبز به مدیرمسوولی میرحسین موسوی را منتشر کرده است. سرمایه نوشته: دوشنبه هفته جاری ماموران ضمن مراجعه به ساختمان روزنامه کلمه سبز تمامی افراد حاضر در محل روزنامه را بازداشت کردند.